Tin tức
Thiết lập bức tranh tổng thể tài nguyên nước

Thiết lập bức tranh tổng thể tài nguyên nước

29-07-2021

Bộ TN&MT đang hoàn thiện Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Một trong các mục tiêu của Đề án là nâng chỉ số an ninh nguồn nước ở Việt Nam lên nhóm các q...

NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG - TRIỂN KHAI