Đào tạo
Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE

Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE

28-11-2016

Ngày 10/11/2016, trung tâm Multi Language và Bộ môn Cấp thoát nước - Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp tổ chức buổi...