Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

  • Bộ môn Cấp thoát nước, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.
  • Địa chỉ: P.27, nhà H3, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Trưởng Bộ môn: GS.TS Nguyễn Việt Anh, SĐT: 0913209689, email:anhnv@huce.edu.vn.
  • Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Hiền Hoa, SĐT: 0916511818, email: hoatth@huce.edu.vn

Thông tin liên hệ