Thông tin liên hệ
Địa chỉ
P706, Nhà Thí nghiệm, Trường ĐHXD. Số 55, Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại
+84-24-38697010
Email liên hệ
bm.ctn@nuce.edu.vn; anhnv@nuce.edu.vn; sonth@nuce.edu.vn