BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC, KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  • Tuyển sinh :

    Kỹ sư chuyên ngành Cấp thoát nước - môi trường nước

  • Các đề tài nghiên cứu của khoa

  • Tài liệu tham khảo cho sinh viên

  • Tin tức, hoạt động mới

    của khoa kỹ thuật môi trường

Bộ môn cấp thoát nước , Khoa kỹ thuật môi trường , Đại học Xây Dựng

40 năm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Cấp thoát nước và môi trường nước tại Trường Đại học Xây Dựng.
Tìm hiểu thêm
Những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc Đại học - sau đại học của ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước
Tìm hiểu thêm
thông tin tuyển sinh về ngành Câp thoát nước - Môi trường nước, ngành nghề nhận được mối quan tâm lớn tại Việt Nam và thế giới
Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu khoa học - ứng dụng - triển khai

ĐỀ TÀI : MÁI NHÀ XANH

ĐỀ TÀI : MÁI NHÀ XANH

Nghiên cứu công nghệ trồng rau trên mái nhà, phục vụ đời sống các hộ dân thành phố

NGHIÊN CỨU THU GOM, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA

NGHIÊN CỨU THU GOM, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA

Nghiên cứu của bộ môn cấp thoát nước để tận dụng nguồn tài nghiên miễn phí hiệu quả , nghiên cứu mang tính thực tiễn cao

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHEMILES ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CỦA HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHEMILES ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CỦA HÀ NỘI

Công nghệ mới phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân ở Hà Nội

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

đề tài nghiên cứu của khoa về công nghệ màng lọc nano, ứng dụng cho các vùng ven biển Việt Nam

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ANAMMOX

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ANAMMOX

Khái quát qua về công nghệ ANAMMOX, 1 công nghệ mới trong xử lý môi trường

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐÁ JARIKKO

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐÁ JARIKKO

Công nghệ đá Jarikko với ưu điểm về chi phí đầu tư và vận hành. Sản phẩm dễ sử dụng và được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ phù hợp với các nước đang phát triển.

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THAN HOẠT TÍNH CẢI TIẾN ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THAN HOẠT TÍNH CẢI TIẾN ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI

Bài viết giới thiệu về một công trình khoa học của nhóm các tác giả TS. Đặng Thị Thanh Huyền, ThS. Trần Hoài Sơn, CN. Nguyễn Thuý Liên trong việc thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ than hoạt tính c...