Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Sách mới dành cho sinh viên ngành Nước tại thư viện trường ĐHXD

Đăng bởi: Vnwater -
Chủ nhật, 05/06/2022 12:40 (GMT +7)

Ngày 24/6/2021, GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, cùng các thầy cô Bộ môn đã cùng Thư viện Trường Đại học Xây dựng thực hiện nghi thức bàn giao 1 số sách do các thầy cô biên soạn, phục vụ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước và sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đào tạo đại học, sau đại học cho một số ngành khác, với mong muốn đóng góp cho Thư viện Nhà trường, để sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận với sách học

Ngày 24/6/2021, GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, cùng các thầy cô Bộ môn đã cùng Thư viện Trường Đại học Xây dựng thực hiện nghi thức bàn giao 1 số sách do các thầy cô biên soạn, phục vụ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước và sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đào tạo đại học, sau đại học cho một số ngành khác, với mong muốn đóng góp cho Thư viện Nhà trường, để sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận với sách học. Tổng trị giá số sách là 16 triệu đồng. Đó là các cuốn sách:

1. Xử lý, tái sử dụng nước thải. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My. NXB Xây dựng. 2019 (Giáo trình).

2. Xử lý bùn của Trạm xử lý nước thải. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh. NXB Xây dựng. 2019 (Giáo trình).

3. Các giải pháp thiết kế cơ điện trong công trình xanh. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Trần Ngọc Quang, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Phương Thảo, Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Huệ, Đinh Viết Cường. NXB Xây dựng. 2019 (Sách tham khảo).

4. Vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nguyễn Việt Anh, Trần Hiếu Nhuệ (đồng chủ biên), Trần Thị Hiền Hoa, Nguyễn Phương Quý, Phạm Tuấn Linh. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2018 (Sách tham khảo).

5. Bể tự hoại. Nguyễn Việt Anh. NXB Xây dựng. 2017 (Sách chuyên khảo).

Đã nhiều năm nay, Trường Đại học Xây dựng luôn chú trọng đầu tư cho việc cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, và biên soạn sách phục vụ đào tạo. Các thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước đã biên soạn nhiều sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo và các tài liệu phục vụ đào tạo khác, phủ kín hầu hết các môn học chuyên ngành ở bậc đại học và sau đại học. Sách của ngành Nước Trường ĐHXD còn được sử dụng ở nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

Welcome to NUCE Water Engineering Family!