Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Thêm Tài Liệu Nghiên Cứu Mới Về: Xử Lý, Tái Sử Dụng Nước Thải

Đăng bởi: Vnwater -
Chủ nhật, 05/06/2022 12:39 (GMT +7)

Tháng 6/2019, Nhà xuất bản Xây dựng đã phát hành cuốn sách “Xử lý, Tái sử dụng nước thải”. Cuốn sách được thực hiện bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam, sự phối hợp của Đại học Xây dựng với sự hỗ trợ kinh phí từ Hội Hợp tác ngành nước Đức, Dự án hợp tác Đức - Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS).

Tháng 6/2019, Nhà xuất bản Xây dựng đã phát hành cuốn sách “Xử lý, Tái sử dụng nước thải”. Cuốn sách được thực hiện bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam, sự phối hợp của Đại học Xây dựng với sự hỗ trợ kinh phí từ Hội Hợp tác ngành nước Đức, Dự án hợp tác Đức - Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS).

Cuốn sách do GS.TS Nguyễn Việt Anh - Trưởng ban Khoa học công nghệ - Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Môi trường, Trưởng bộ môn Cấp thoát nước - Đại học Xây dựng làm chủ biên cùng nhóm tác giả gồm KS. Ứng Thị Linh Chi, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Trà My.

Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiến hành biên soạn và xuất bản cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp các thông tin cập nhật nhất về ứng dụng tái sử dụng nước thải, yêu cầu chất lượng nước và các biện pháp xử lý nước thải để tái sử dụng, các khía cạnh về tổ chức, quản lý, kinh tế và tài chính với một số ví dụ cụ thể. 

Sách gồm 472 trang được biên soạn thành 3 chương:
Chương 1: Các ứng dụng của nước thải sau xử lý
Chương 2: Công nghệ xử lý nước thải để tái sử dụng
Chương 3: Quản lý tái sử dụng nước thải
 


 

Đây là cuốn sách có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có thể được sử dụng để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học ở bậc đại học và sau đại học ở Trường Đại học Xây dựng và các trường đại học khác, viện nghiên cứu trong linh vực Kỹ thuật Nước và Công nghệ môi trường hoặc làm tài liệu tham khảo cho các quy hoạch dự án phát triển có liên quan.  

Nguồn: http://tapchicapthoatnuoc.vn