Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Giới Thiệu Sách : Xử Lý Nước Thải Đô Thị

Đăng bởi: Vnwater -
Chủ nhật, 05/06/2022 12:43 (GMT +7)

Xử Lý Nước Thải Đô Thị - Nxb KHKT ( tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ). Nội dung chính trong cuốn sách là các vấn đề về số lượng, thành phần các loại nước thải đô thị, lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải, cơ sở lý thuyết và ví dụ tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải đô thị...

Tóm tắt nội dung: 
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường. Trong sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hoá ngày càng gia tăng. Hiện nay (tính đến năm 2006), cả nước có 722 đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5, tổng số dân trên 25 triệu người (bằng 27% dân số cả nước) với tổng lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn môi trường là 3.110.000 m3/ngày. Lượng nước thải này được xả trực tiếp vào nguồn nước sông, hồ và biển ven bờ, dẫn đến mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm đang ngày càng trầm trọng. Vì vậy, đứng trước các thách thức đó, chúng ta cần phải có các biện pháp hữu hiệu để xử lý ô nhiễm nước thải, bảo vệ nguồn nước và sức khoẻ của nhân dân. 
Cuốn sách “Xử lý nước thải đô thị” với những nội dung và thông tin mới được cập nhật, phù hợp với yêu cầu đào tạo kỹ sư tư vấn, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước hiện nay. 

Sách gồm có 9 chương và các phụ lục như sau:
Mục Lục:
Lời nói đầu
Danh mục các ký hiệu viết tắt
Chương 1: Nguồn gốc, số lượng và thành phần các loại nước thải đô thị
Nguồn gốc, phân loại và số lượng nước thải
Các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải đô thị
Tính chất của nước thải
Xác định dân số tính toán và nồng độ chất bẩn trong nước thải đô thị
Sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 2: Lựa chọn dây chuyền công nghệ và các phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn
Cơ sở lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
Các bước và phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn trong nước thải
Các sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 3: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
Song chắn rác
Bể lắng cát
Bể lắng nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 4: Xử lý bùn cặn nước thải
Dặc tính củ bùn cặn và các phương pháp xử lý bùn cặn
Các công trình lắng đợt một kết hợp lên men bùn cặn
Bể mêtan
Nén bùn cặn
Làm khô bùn cặn
Ví dụ tính toán

Chương 5: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên
Các công trình xử lý nước thải trong đất
Hố sinh học
Ví dụ tính toán

Chương 6: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các côngtrình nhân tạo
Cơ chế chuyển hoá sinh học các chất bẩn hữu cơ và các phương pháp xử lý nước thải trong điều kiện nhân tạo
Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính
Các công trình khử các chất dinh dưỡng và ổn định bùn bằng phương pháp hiếu khí kết hợp
Ví dụ tính toan

Chương 7: Khử trùng và xả nước thải ra nguồn
Khử trùng nước thải
Máng trộn, bể tiếp xúc và cống xả nước thải ra nguồn
Ví dụ tính toán

Chương 8: Cấp khí cho các công trình xử lý nước thải
Nhu cầu và phương pháp cung cấp oxy cho các công trình xử lý nước thải
Các phương pháp và thiết bị cung cấp oxy cho công trình XLNT
Các ví dụ tính toán

Chương 9: Các công trình phụ trợ trong trạm xử lý nước thải
Các công trình tiếp nhận, phân phối và đo lưu lượng trong trạm xử lý nước thải
Bể điều hoà nước thải
Mặt bằng tổng thể trạm xử lý nước thải đô thị
Các ví dụ tính toán.