Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

CÁC ẤN PHẨM, TÀI LIỆU, SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Đăng bởi: Vnwater -
Thứ 3, 12/07/2022 09:32 (GMT +7)

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo

Tên các tác giả

(theo thứ tự ghi trên sách)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản (ghi rõ các năm tái bản - nếu là sách tái bản)

1

Cấp nước tập 1

Vũ Hải, Trần Cát

Trường Đại học Xây dựng

1973

2

Cấp nước tập 2

Vũ Hải, Ngô Văn Sức

Trường Đại học Xây dựng

1974

3

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Lâm Minh Triết

Trường Đại học Xây dựng

1975

 

4

Bảng tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước

Nguyễn Mạnh Hải (dịch)

Trường Đại học Xây dựng

1977

5

Bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước

Trần Hữu Uyển (biên tập)

Trường Đại học Xây dựng

1978

6

Xử lý nước thải

Trần Hiếu Nhuệ, Lâm Minh Triết

Trường Đại học Xây dựng

1978

7

Cấp thoát nước

Vũ Hải, Trần Hữu Uyển

Trường Đại học Xây dựng

1979

8

Sổ tay máy bơm

Lê Thị Dung

Trường Đại học Xây dựng

1982

9

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Trần Hiếu Nhuệ

Trường Đại học Xây dựng

1985

10

Giáo trình kỹ thuật môi trường

Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Giáo dục

1995, 1998, 2000, 2003, 2006

11

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Trần Hiếu Nhuệ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

1995, 1998

12

Các quá trình vi sinh vật trong các công trình cấp thoát nước

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lê Thị Hiền Thảo

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

1996

13

Cấp thoát nước

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Ưng Quốc Dũng, Đỗ Văn Hải, Nguyễn Văn Tín

Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

1996, 1998, 2000,  2004

14

Bảo vệ nguồn nước, chống ô nhiễm và cạn kiệt

Trần Hữu Uyển, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản nông nghiệp

1996

15

Sổ tay máy bơm

Lê Thị  Dung

Nhà xuất bản Xây dựng

1998

16

Công trình thu và trạm bơm

Lê Thị Dung

Nhà xuất bản Xây dựng

1999

17

Máy bơm và thiết bị cấp thoát nước

Lê Thị Dung, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

18

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo

Nhà xuất bản Xây dựng

2000, 2003

19

Quản lý chất thải rắn , tập 1.

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Thị Kim Thái, Ưng Quốc Dũng

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

20

Cấp nước và vệ sinh nông thôn

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Phạm Ngọc Thái, Ưng Quốc Dũng, Lê Thị Dung

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2001

21

Cấp nước, tập 1

Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Hải

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2001

22

Bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước

Nguyễn Thị Hồng (biên tập)

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

23

Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học Cấp nước dân dụng và công nghiệp

Nguyễn Thị Hồng

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

24

Các bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước

Trần Hữu Uyển (biên tập)

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

25

Thoát nước, tập 1

Hoàng Văn Huệ, Trần Đức Hạ, Mai Liên Hương…

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2001

26

Công nghệ môi trường

Hoàng Kim Cơ, Lương Đức Phẩm, Trần Hữu Uyển…

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2001

27

Bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước

Trần Hữu Uyển (biên tập)

Nhà xuất bản Xây dựng

2001

28

Thoát nước, tập 2

Hoàng Văn Huệ, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2002

29

Máy bơm và trạm bơm

Lê thị Dung

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2002

30

Cơ sở hoá học quá trình xử lý nước cấp và nước thải

Trần Đức Hạ, Đỗ Văn Hải

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2002

31

Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa

Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2002

32

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2004

33

Quản lý ‎tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam.

Trần Hiếu Nhuệ, Virgina Maclaren

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2005

34

Kinh tế chất thải

Trần Hiêu Nhuệ, Nguyễn Thế Chinh và nhiều người khác

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

2005

35

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước

Nguyễn Trọng Dương, Phạm Ngọc Bảo

Hội Cấp thoát nước Việt nam

2005

36

Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm

Đặng Trấn Phòng, Trần Hiếu Nhuệ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

37

Xử    nước thải đô thị

Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

38

Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước

Trần Đức Hạ, Phạm Tuấn Hùng, Đào Anh Dũng, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Việt Hưng

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

39

Đánh giá môi trường chiến lược – Phương pháp luận và thực tiễn

Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Khắc Kinh, Nguyễn Việt Anh, Trần Văn ý, Trần Đông Phong

Nhà xuất bản Xây dựng

2006

40

Vệ sinh chi phí thấp

Nguyễn Việt Anh

Nhà xuất bản Xây dựng

2006

41

Tính toán thiết kế Trạm xử lý nước cấp

Nguyễn Việt Anh

Nhà xuất bản Xây dựng

2006

42

Bể tự hoại cải tiến

Nguyễn Việt Anh

Nhà xuất bản Xây dựng

2007

43

Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm

Đặng Trấn Phòng, Trần Hiếu Nhuệ

Nhà xuất bản Khoa hoạc và Kỹ thuật

2007

44

Xử lý nước thải chi phí thấp

Lều Thọ Bách, Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản Xây dựng

2008

45

Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước

Trần Đức Hạ (chủ biên), Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn hữu Hòa, Nguyễn Đức Toàn

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2009

46

Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

Trần Đức Hạ (chủ biên), Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Duy Động, Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Văn Nãi, Đàm Thu Trang, Vũ Công Hòe

Nhà xuất bản Xây dựng

2009

47

Cơ sở khoa học và thực tiễn trong lập kế hoạch và quản lý môi trường tại Việt Nam (sách chuyên khảo)

Đặng Kim Chi, Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh Lâm (đồng chủ biên). Đồng tác giả: Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Hạ, Trần Hiếu Nhuệ và 9 tác giả khác.

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

2011

48

Cơ sở Hóa học và Vi sinh vật trong Kỹ thuật Môi trường (Giáo trình)

Trần Đức Hạ (chủ biên), Lê Thị Hiền Thảo, Trần Thị Hiền Hoa, Trần Thị Việt Nga, Nguyễn Quốc Hòa, Trần Công Khánh

NXB Giáo dục Việt Nam

2011

49

Wastewater Reuse in Thanh Tri District, Hanoi Suburb, Vietnam. A Case study in book: Guidelines for Water Reuse. US EPA/600/R-12/618 (2012). Pages E120-121

Case study authors: Lan Huong Nguyen, Viet Anh Nguyen, Eiji Yamaji. In book by U.S. Environmental Protection Agency, Office of Wastewater Management, Office of Water. Washington, D.C. National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development. Cincinnati, Ohio. U.S. Agency for International Development. Washington, D.C. CDM Smith Inc.

U.S. Environmental Protection Agency: (http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100FS7K.pdf).

2012

50

Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Nguyễn Thị Kim Thái (Chủ biên), Lê Thị Hiền Thảo, Trần Đức Hạ, Thái Minh Sơn, Lều Thọ Bách, Vũ Việt Hà

Nhà xuất bản Xây dựng

2012

51

Ứng phó với Biến đổi Khí hậu trong Hoạt động Công nghiệp, Đô thị và Xây dựng Công trình

Trần Đức Hạ (Chủ biên), Trần Thị Việt Nga, Nguyễn Hương Lan

NXB Xây dựng

2013

52

Bảo vệ và sử dụng nguồn nước (sách tham khảo)

GS.TSKH. Trần Hữu Uyển, TS Trần Thị Việt Nga

NXB Nông nghiệp

2013

53

Những giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam

Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Muôn, Phạm Hải Hà

NXB Xây dựng

2014

54

Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Proceedings of the 37th WEDC International Conference: Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world.

Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.)

Construction publishing house.

ISBN: 978-604-82-1337-4

2014

55

Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng, sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (tài liệu dành cho tuyên truyền viên)

Nguyễn Việt Anh, Dương Chí Nam (đồng chủ biên) và 19 tác giả khác

NXB Y học. ISBN 978-604-66-2080-8

2016

56

Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng, sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (tài liệu dành cho thợ xây dựng, doanh nghiệp và cán bộ dự án)

Nguyễn Việt Anh, Dương Chí Nam (đồng chủ biên) và 19 tác giả khác

NXB Y học. ISBN 978-604-66-2079-2

2016

57 Hồ đô thị: Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm PGS.TS Trần Đức Hạ  NXB Xây dựng 2016
58 Vận hành, bảo dưỡng các công trình của hệ thống cấp nước. Nguyễn Việt Anh, Vũ Hồng Dương (đồng chủ biên), Trần Văn Dương, Nguyễn Xuân Hợp NXB Xây dựng 2016

59

Book: Food Waste: Practices, Management and Challenges. (Chapter 5: Anaerobic Digestion: A Promising Solution for Food Waste Management in Urban Areas in Vietnam)

Book editor:  Garrett Leonard Riley. Book chapter: Hoa Huu Nguyen

Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-025-4

2016

 

 

Một số giáo trình, tài liệu đã xuất bản của Bộ môn Cấp thoát nước

Một số giáo trình, tài liệu, ấn phẩm đã xuất bản của Bộ môn Cấp thoát nước