Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TUYỂN SINH 2024 - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NƯỚC-MÔI TRƯỜNG NƯỚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đăng bởi: Vnwater -
Thứ 7, 09/03/2024 13:21 (GMT +7)

1. Thông tin tuyển sinh 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 

Mã ngành tuyển sinh: 7580213_01

Tổ hợp môn xét tuyển:

      Tổ hợp 1: A00: Toán, Vật lý, Hóa học

      Tổ hợp 2: A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

      Tổ hợp 3: B00: Toán, Hóa học, Sinh học

      Tổ hợp 4: D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 2. Phương thức tuyển sinh

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

a) Công thức tính: Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thể: 

ĐX =  (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) +  Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

b) Điều kiện xét tuyển: Ngưỡng đầu vào sẽ công bố sau theo quy định của Bộ GDĐT.


2.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024).
- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) có thể sử dụng để thay thế môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển.

a) Công thức tính điểm xét tuyển:

Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thể:

ĐX =  (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó: 

M1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3; 

M2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 2)/3; 

M3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 3)/3;

ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

* Nếu thí sinh dùng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển thì môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển được quy đổi là 10 điểm.

b) Điều kiện đăng ký xét tuyển: 

Tổng điểm trung bình cộng năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn  trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm, trong đó không có điểm trung bình cộng môn nào  dưới 5,50 điểm.


2.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức

Tổng điểm 03 bài thi: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề. Công thức tính và thang điểm sẽ được thông báo sau.


2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp 

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) và kết quả 02 môn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (môn Toán và 01 môn không phải ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển.

a) Công thức tính điểm xét tuyển:

Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thế:

ĐX = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng), trong đó:

- Trong đó:

M1: Điểm quy đổi chứng chỉ: 10 điểm nếu thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế nêu trên;

M2, M3: Là điểm 02 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật là điểm môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường năm 2024.

b) Điều kiện đăng ký xét tuyển: 

Tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ.

2.5. Phương thức 5: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển

2.5.1. Tuyển thẳng:

2.5.1.1. Tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành/chuyên ngành do Hiệu trưởng quyết định;
b) Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp), cụ thể: 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước với các môn đoạt giải: Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

 Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

c) Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành/chuyên ngành nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi và tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

d) Thí sinh là học sinh của các trường Dự bị đại học thực hiện theo Quy chế của Bộ GDĐT.
2.5.1.2. Tuyển thẳng theo Đề án của Trường:

Thí sinh là học sinh hệ chuyên (3 năm học lớp 10, 11, 12) của các trường THPT chuyên toàn quốc, các trường THPT trọng điểm quốc gia có điểm trung bình chung học tập của 05 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó trong 05 học kỳ có thể nhỏ hơn 8,0) được tuyển thẳng vào trường theo ngành, chuyên ngành phù hợp với môn chuyên mà thí sinh theo học.  

2.5.2. Ưu tiên xét tuyển: 

2.5.2.1. Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT:

- Thí sinh quy định tại điểm a, b mục 5.1.1 nhưng không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng;

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển theo ngành/chuyên ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

2.5.2.2. Ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường:

- Thí sinh đoạt các giải nhất, nhì, ba các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các môn đoạt giải gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học được ưu tiên xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

2.5.2.3. Điều kiện trúng tuyển:

Tổng điểm 3 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường.

3. Nguyên tắc xét tuyển và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

3.1. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất;

- Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển;

- Thí sinh được xét tuyển bình đẳng vào một ngành/chuyên ngành theo kết quả xét tuyển, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;
- Chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức có thể thay đổi căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký và kết quả thi của thí sinh;

3.2. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: 

Được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

4. Ngưỡng đầu vào:

Ngưỡng đầu vào của phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi ĐGTD sẽ công bố sau theo quy định của Bộ GDĐT;

5. Mô hình, chương trình đào tạo và cấp bằng:

a) Người tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư/ Kiến trúc sư trình độ bậc 7 theo khung trình độ Quốc gia Việt Nam (tương đương trình độ thạc sĩ) với thời gian đào tạo 5 năm (ngoại trừ các ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị chỉ đào tạo trình độ đại học và cấp bằng cử nhân và một số chương trình đặc thù).

b) Sau khi kết thúc chương trình đào tạo trình độ đại học (3,5 năm) và nhận bằng cử nhân, người học được chuyển tiếp sang học kỹ sư/ kiến trúc sư, thạc sĩ. Thời gian đào tạo trình độ kỹ sư/ kiến trúc sư là 1,5 năm và thạc sĩ là 2 năm. 

c) Sau khi kết thúc chương trình đào tạo trình độ đại học (3,5 năm) và nhận bằng cử nhân, người học có thể chuyển ngành học khi chuyển tiếp sang chương trình kỹ sư/ kiến trúc sư, thạc sĩ. Thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng học phần bổ sung.

6. Đăng ký xét tuyển:

6.1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

Theo kế hoạch và quy định chung của Bộ GDĐT.

6.2. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ): 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

- Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://xthb.huce.edu.vn 

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia).

6.3. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do ĐHBKHN chủ trì tổ chức: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo thông báo của ĐHBKHN và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia).

6.4. Phương thức xét tuyển kết hợp: 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

- Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://xtkh.huce.edu.vn 

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia);

6.5. Phương thức tuyển thẳng: 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo chi tiết của Nhà trường;

6.6. Phương thức ưu tiên xét tuyển: 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

- Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://utxt.huce.edu.vn 

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia);
Trường sẽ thông báo về công tác tổ chức tuyển sinh trên Trang Thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.huce.edu.vn/

7. Thông tin đăng ký xét tuyển

- Mã trường: XDA

- Tên trường: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

8. Địa chỉ liên hệ

PGS.TS Trần Thị Hiền Hoa; MP: 0916 511 818; Email:hoatth@huce.edu.vn

Bộ môn Cấp thoát nước, P. 27, nhà H3, Trường Đại học Xây dựng.

Email: bm.ctn@huce.edu.vn;

Website: Bộ môn Cấp thoát nước: https://vnwater.org;

               Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường: http://www.iese.vn

Fanpage của ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước: https://facebook.com/Kythuatnuoc.MoitruongnuocXD/