Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2023

Đăng bởi: Vnwater -
Thứ 5, 25/05/2023 07:17 (GMT +7)

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC, CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC (7580213_01) TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Thông tin tuyển sinh 2023

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 

Mã ngành tuyển sinh: 7580213_01

Tổ hợp môn xét tuyển:

      Tổ hợp 1: A00: Toán, Vật lý, Hóa học

      Tổ hợp 2: A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

      Tổ hợp 3: B00: Toán, Hóa học, Sinh học

      Tổ hợp 4: D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

2. Phương thức tuyển sinh

a. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020-2022: từ 16 điểm

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + ĐƯT (nếu có). Trong đó: ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

Kế hoạch đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) của Bộ GDĐT từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

 

b. Phương thức 2 (NEW): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng;

Căn cứ xét tuyển: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh đã tốt nghiệp trước tháng 03/2023) ở một số ngành/chuyên ngành;

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Tổng điểm trung bình cộng năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm, trong đó không có điểm trung bình cộng môn nào dưới 5,50 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐX = (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

- M1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3;

- M2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 2)/3;

- M3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 3)/3;

- ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

Kế hoạch đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trên cả 2 Hệ thống đăng ký của Trường và Hệ thống của Bộ GDĐT, địa chỉ và thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- Bước 1: Đăng ký trên hệ thống của Trường:

+ Đăng ký trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử: https://xthb.huce.edu.vn

+ Thời gian: Từ ngày 02/5 đến 24 giờ 00 ngày 15/6/2023.

- Bước 2: Đăng ký trên Hệ thống của Bộ GDĐT:

+ Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

+ Thời gian: Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

 

c. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức;

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Trường sẽ thông báo theo kế hoạch kỳ thi.

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐX = (Tổng điểm bài thi ĐGTD/100) x 30 + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

- Tổng điểm bài thi ĐGTD = Tổng điểm bài thi 3 môn (Tư duy Toán học, Tư duy đọc hiểu, Tư duy khoa học/Giải quyết vấn đề)

- ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

Kế hoạch đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo thông báo của ĐHBKHN và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023;

 

d. Phương thức 4:

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36. Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển.

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Có tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ.

Công thức tính điểm xét tuyển: ĐX = (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

- M1: Điểm quy đổi chứng chỉ: 10 điểm nếu thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế nói trên;

- M2, M3: Là điểm 02 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ.

- ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

Kế hoạch đăng ký xét tuyển:

Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trên cả 2 Hệ thống đăng ký của Trường và Hệ thống của Bộ GDĐT, địa chỉ và thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- Bước 1: Đăng ký trên hệ thống của Trường

+ Đăng ký trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử https://xtkh.huce.edu.vn;

+ Thời gian: Từ ngày 25/4 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2023.

- Bước 2: Đăng ký trên Hệ thống của Bộ GDĐT

+ Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT;

+ Thời gian: Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

 

e. Phương thức 5: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển   

Đối tượng và điều kiện trúng tuyển:

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành/chuyên ngành do Hiệu trưởng quyết định;

-  Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp), cụ thể:

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được tuyển thẳng vào ngành/ chuyên ngành phù hợp với môn;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng vào ngành/chuyên ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

+ Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi nghệ thuật quốc tế về mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị tùy vào môn thi hoặc nội dung đề tài đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

3. Liên hệ:

PGS.TS Trần Thị Hiền Hoa; MP: 0916 511 818; Email:hoatth@huce.edu.vn

Bộ môn Cấp thoát nước, P. 27, nhà H3, Trường Đại học Xây dựng.

Điện thoại: (024) 3869.7010;       

Email: bm.ctn@huce.edu.vn;

Website: Bộ môn Cấp thoát nước: https://vnwater.org;

              Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường: http://www.iese.vn

Trang thông tin tuyển sinh riêng của ngành: http://tuyensinh.vnwater.org/

Fanpage của ngành Kỹ thuật nước: https://facebook.com/Kythuatnuoc.MoitruongnuocXD/