Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VŨ THỊ HOÀI ÂN

Đăng bởi: Vnwater -
Chủ nhật, 19/06/2022 20:55 (GMT +7)

CHÚC MỪNG Tân Tiến sĩ VŨ THỊ HOÀI ÂN đang công tác tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình và Đô thị nhận bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường, tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội.

Xin chúc mừng GS. TS NGUYỄN VIỆT ANH, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước đã hướng dẫn thành công NCS!

Tiến sĩ VŨ THỊ HOÀI ÂN đã hoàn thành Đề tàiNghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại với bùn của trạm xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học kị khí (lên men ấm), và bảo vệ  ngày 16 tháng 3 năm 2021.

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.