Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. NGÔ HOÀNG GIANG

  • Họ và tên:NGÔ HOÀNG GIANG
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:
  • Email: