Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

GS.TS.NGƯT. TRẦN ĐỨC HẠ

  • Họ và tên:TRẦN ĐỨC HẠ
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên cao cấp
  • Điện thoại:0903235078
  • Email:hatd@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Tiến sỹ: từ năm 1988 đến năm 1991,  Đại học Xây dựng Leningrad (Liên Xô cũ)
•    Đại học: từ năm 1970 đến năm 1976, Đại học Xây dựng Leningrad (Liên Xô cũ)

Giảng dạy các môn học:

•    Xử lý nước thải
•    Vi sinh vật nước
•    Hóa nước và Vi sinh vật nước
•    Quản lý tổng hợp nguồn nước
•    Mạng lưới thoát nước
•    Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường
•    Thu gom và xử lý nước thải
•    Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

•    Xử lý nước thải phù hợp điều kiện Việt Nam
•    Xử lý ô nhiễm sông hồ đô thị
•    Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý nước cấp và nước thải
•    Tái sử dụng nước thải và bùn thải

Công bố khoa học Sách (27 cuốn), trong đó có 

o    Trần Đức Hạ (chủ biên). Phạm Thị Hương Lan, Trần Thị Việt Nga. Ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động công nghiệp, đô thị và xây dựng công trình. NXB Xây dựng, 2013.
o    Trần Đức Hạ. Hồ đô thị: Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm. NXB Xây dựng, 2016. ISBN: 978-604-82-1963-5.
o    Trần Đức Hạ. Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước. Nhà  xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016. ISBN: 978-604-67-0798-1.
o    Trần Đức Hạ (chủ biên), Trần Thị Việt Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hiền Hoa. Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải. NXB Xây dựng, 2017. ISBN: 978-604-82-2240-6.
o    Trần Đức Hạ. Hồ chứa nước: Quản lý kỹ thuật - cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư. NXB Xây dựng, 2019. ISBN: 978-604-82-2814-9.

Bài báo khoa học: 163 bài trong đó có các bài đăng tạp chí khoa học uy tín quốc tế và  tạp chí trong nước năm 2019:

•    H.T.T.Dang, H.D.Tran, S.H. Tran, M.Sasakawa, R.M. Narbaitz. Treatment and reuse of coalmine wastewater in Vietnam: application of microfiltation.  Water Quality Research Journal (2018) 53(3): 133-142.
•    Tran Duc Ha, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Quoc Hoa, Nguyen Thi Hong Tinh. Pilot Study of Brackish Water Treatment using Dual Stage Nanofiltration for Domestic Use in Thu Bon Basin, Vietnam. Journal of Membrane Science and Research, Volume 4, Issue 2,  pp. 69-73.
•    H.D. Tran, H.M.T. Vi, H.T.T. Dang, R. Narbaitz. Pollutant removal by Canna Generalis in tropical constructed wetlands for domestic wastewater treatment. Global Journal of Environmental Science and Management 5(3): 331-344, Summer 2019
•    Trần Đức Hạ. Đề xuất các giải pháp bổ cập và pha loãng nước cho hồ Tây theo khả năng chịu tải ô nhiễm hữu cơ (BOD5). Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, ISSN 1859-3623, Số 1+2 (123+124) năm 2019, trang 76-79.
•    Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Đức Hạ. Kết hợp phương pháp phân tích phân bậc và tham vấn chuyên gia để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hoạt động bền vững các nhà máy xử lý nước thải đô thị. Tạp chí  Môi trường và Đô thị, ISSN 1859-3674, Số 120+121/2019, trang 38-43.
•    Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Đức Hạ. Kết hợp phương pháp phân tích phân bậc và tham vấn chuyên gia để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hoạt động bền vững các nhà máy xử lý nước thải đô thị. Tạp chí Môi trường và Đô thị,  ISSN 1859-3674, Số 124/2019, trang 42-48.
•    Trần Đức Hạ, Lê Việt Hưng, Trần Đức Minh Hải, Nguyễn Đức Quyền. Dự báo chất lượng nước sông Tô Lịch theo các kịch bản quy hoạch thoát nước thải Hà Nội bằng mô hình QUAL2K. Tạp chí Môi trường và Đô thị,  ISSN 1859-3674, Số 123/2019, trang 86-91.
•    Trần Đức Hạ. Xử lý nước thải sinh hoạt trên tàu du lịch biển Vịnh Hạ Long. Tạp chí Môi trường và Đô thị,  ISSN 1859-3674, Số 124/2019, trang 36-41.
•    Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương. Sử dụng cây chuối hoa (Canna Generalis) cho bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Môi trường và Đô thị,  ISSN 1859-3674, Số 124/2019, trang 52-56.
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Danh Tiến, Đặng Xuân Thường, Nguyễn Mai Hoa. Nghiên cứu ứng dụng màng siêu lọc trong công nghệ xử lý nước suối Tà Vải để cấp nước sinh hoạt. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859-1477, Số 3(305), 2-2019, trang 7-10.
•    Đặng Xuân Thường, Trần Đức Hạ, Nguyễn Mai Hoa. Đánh giá hiệu quả xử lý nước suối bằng công nghệ màng siêu lọc (UF) kết hợp vật liệu lọc đa năng để cấp nước sinh hoạt phi tập trung khu vực miền núi Tây Bắc. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859-1477, Số 4(306), 2-2019, trang 12-16.
•    Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương, Trần Thúy Anh. Đánh giá hiệu quả trồng cây thủy trúc cho bãi lọc ngầm dòng chảy ngang để xử lý nước thải sinh hoạt vùng ven đô phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 2615-9058,  tập 13 số 2V, tháng 5/ 2019, trang 63-72.
•    Trần Đức Hạ. Nghiên cứu làm giàu oxy cho nước thải sau xử lý bằng đập tràn bản rộng dòng chảy rối. Tạp chí  Xây dựng (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-8762, năm thứ 58, tháng 7/2019, trang 86-89.