Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ BÙN CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ

Đăng bởi: Vnwater -
Chủ nhật, 19/06/2022 21:54 (GMT +7)

Với thành phần, tính chất của 2 loại chất thải này, xử lý kết hợp phân bùn bể tự hoại và bùn của các Trạm xử lý nước thải là cách tiếp cận hợp lý, cho phép giải quyết đồng thời 2 vấn đề nóng tại các đô thị, tận dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng một cách hiệu quả. Khí sinh học thu được từ quá trình phân hủy kỵ khí được dùng để sản xuất nhiệt năng và điện năng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của bản thân Trạm xử lý nước thải