Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

Học bổng hỗ trợ học tập sinh viên ngành Cấp thoát nước chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường

Đăng bởi: Vnwater -
Thứ 7, 04/06/2022 23:43 (GMT +7)

Ngành Cấp Thoát Nước, chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước có truyền thống lịch sử lâu dài, là một trong những niềm tự hào của trường Đại học Xây Dựng. Để giúp đỡ và cổ vũ tinh thần hiếu học của các em sinh viên, Nhà trường, Doanh nghiệp nói chung và Bộ môn Cấp Thoát Nước nói riêng đã và đang trao tặng rất nhiều học bổng với các giá trị tương đương.

Học bổng CSC

Quỹ giải thưởng CSC do Tập đoàn COTANA Group xây dựng, trực tiếp quản lý và kinh doanh phát triển quỹ. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn COTANA là Chủ tịch quỹ CSC. Giải thưởng CSC được tạo ra nhằm mục đích khuyến khích phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Xây dựng.

Đối tượng được trao học bổng là những sinh viên đang theo học năm thứ 2 đến năm thứ 4 của Trường Đại học Xây dựng có kết quả học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc. Giải thưởng trao một năm một lần vào dịp lễ khai giảng và cho một (01) sinh viên xuất sắc nhất của năm.

Giải thưởng được trao hàng năm gồm có kỷ niệm chương và tiền mặt. Mức giải thưởng hàng năm căn cứ vào mức độ phát triển của quỹ CSC nhưng không ít hơn 5000USD.

Học bổng Đỗ Quốc Sam

Quỹ học bổng mang tên cố Giáo sư Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên hệ chính quy do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng quyết định thành lập. Nguồn tài chính của quỹ bao gồm:

Kinh phí do gia đình cố Giáo sư Đỗ Quốc Sam ủng hộ;

Các khoản thu do các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài trường ủng hộ;

Các khoản thu từ việc từ việc tổ chức các hoạt động gây quỹ, đầu tư sinh lợi từ nguồn tài chính của quỹ.

Học bổng được xét và cấp theo định kỳ vào ngày khai giảng hàng năm cho đối tượng là sinh viên Đại học Xây dựng hệ dài hạn chính quy đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng chỉ tiêu xét thưởng bao gồm 01 học bổng đặc biệt trị giá hai mươi triệu đồng (20.000.000VNĐ) và các học bổng thường trị giá năm triệu đồng (5.000.000VNĐ).

Học bổng Merali

 

Với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Shirin Pandju Merali, Quỹ Châu Á kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển xây dựng Chương trình Học bổng Merali tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các nữ sinh có năng lực học tập nhưng không có khả năng tài chính để học tiếp đại học.

Quỹ Shirin Pandju Merali do ông Pandju Merali sáng lập. Điều đặc biệt của chương trình "Học bổng Merali" là chương trình  chỉ dành cho các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường đại học khối kỹ thuật - tự nhiên, là những khối ngành mà nam giới thường chiếm ưu thế, nhằm hỗ trợ các em có cơ hội học tập bình đẳng so với các bạn nam.

Năm 2015, có 40 em nữ sinh Trường Đại học Xây dựng thuộc các ngành: Kiến trúc và Quy hoạch; Kinh tế và Quản lý xây dựng; Xây dựng DD & CN; Kỹ thuật Môi trường; Xây dựng Cầu đường và Cơ khí Xây dựng được nhận học bổng Merali. Giá trị học bổng là mười ba triệu đồng/năm (13.000.000VNĐ/năm). Học bổng được cấp trong suốt 5 năm học đại học cho đến khi tốt nghiệp nếu đảm bảo kết quả các kỳ học tốt. Học bổng sẽ được phát 3 lần/năm, lần 1 vào đầu năm học, lần 2 vào đầu học kỳ II và lần 3 vào cuối năm học.

Học bổng Kumho Asiana

Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana được thành lập vào ngày 6/12/2007 với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tập đoàn Kumho sẽ trao khoảng 100 suất học bổng từ Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana cho các em sinh viên năm thứ nhất có thành tích xuất sắc trong học tập (có điểm thi đầu vào đại học cao nhất) và con em các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Công tác xét chọn dựa vào kết quả phỏng vấn trực tiếp.

Học bổng cố giá trị khoảng 2.150.000 VNĐ/1 học kỳ/1 sinh viên được trao trong cả 4 - 5 năm học đại học (nếu sinh viên luôn duy trì kết quả học tập tốt). Năm học 2015 - 2016, trường Đại học Xây dựng có 05 em sinh viên K60 được nhận học bổng Kumho Asiana.

Học bổng khuyến khích học tập theo kỳ của Nhà trường

Học bổng khuyến khích học tập được xét, cấp trên cơ cở kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm động viên, khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên hệ chính quy của trường được đào tạo tập trung có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá trở lên. Hiện nay, quỹ học bổng khuyến khích học tập của Đại học Xây dựng được bố trí bằng 8% từ nguồn thu học phí hệ đào tạo chính quy.

Học bổng Ngành Cấp thoát nước

Ngoài những học bổng cho sinh viên toàn trường, Bộ môn Cấp Thoát Nước xét, cấp học bổng riêng cho sinh viên ngành Cấp Thoát nước trên cơ sở thành tích học tập, thành tích NCKH sinh viên, hoạt động đoàn thể, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm sẽ có 10 sinh viên xuất sắc vinh dự được nhận học bổng.

Học bổng Khoa Kĩ Thuật Môi Trường

Ngành Cấp Thoát Nước thuộc Khoa Kĩ Thuật Môi Trường. Sinh viên trong Khoa được xét học bổng khuyến khích học tập của Khoa trao tặng theo các tiêu chí thành tích học tập, thành tích NCKH sinh viên, hoạt động đoàn thể, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm sẽ có 10 sinh viên xuất sắc vinh dự được nhận học bổng. Đây là truyền thống tốt đẹp mà Khoa Kĩ Thuật Môi Trường nói chung và Ngành Cấp Thoát Nước nói riêng luôn đặc biệt giữ gìn và phát huy.

Thông tin học bổng hỗ trợ cho Sinh viên Cấp Thoát Nước:

Thông tin học bổng hỗ trợ cho Sinh viên Cấp Thoát Nước:

STT

Tên học bổng

Đơn vị trao tặng

Đối tượng

Số lượng hàng năm

Giá trị học bổng

1

Học bổng CSC

Quỹ giải thưởng CSC do Tập đoàn COTANA Group xây dựng

SV năm thứ 2 đến năm thứ 4 có kết quả học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc

01

150.000.000 VNĐ

2

Học bổng Đỗ Quốc Sam

Trường Đại học Xây dựng

SV toàn trường ĐHXD có kết quả học tập xuất sắc

01

20.000.000 VNĐ

19

5.000.000 VNĐ

3

Học bổng Merali

Quỹ Shirin Pandju Merali

SV nữ có hoàn cảnh khó khăn

40

16.000.000 VNĐ/ năm

4

Học bổng Kumho Asiana

Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

SV năm thứ nhất có thành tích xuất sắc trong học tập (có điểm thi đầu vào đại học cao nhất) và con em các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn

05

2.150.000 VNĐ/ học kỳ

5

Học bổng khuyến khích học tập theo từng kì của Trường Đại học  Xây Dựng

Trường Đại học Xây Dựng

SV có thành tích học tập tốt (Điểm TB học kì ≥ 2.5/4)

Hạnh kiểm từ Tốt trở lên

 

Quỹ HB lấy đến giá trị 8% của tổng học phí hệ ĐH chính quy

Học bổng tùy theo loại học bổng (Khá, Giỏi, Xuất Sắc) và có giá trị tăng theo từng kì.

6

Học bổng ngành Cấp thoát nước

Bộ môn Cấp thoát nước

SV có thành tích học tập tốt

SV tích cực tham gia NCKH sinh viên, hoạt động đoàn thể

SV có hoàn cảnh khó khăn

10

4.000.000 VNĐ

7

Học bổng khuyến khích học tập của khoa KTMT

Khoa Kỹ thuật Môi trường

SV có thành tích học tập tốt

SV tích cực tham gia NCKH sinh viên, hoạt động đoàn thể

SV có hoàn cảnh khó khăn

10

4.000.000 VNĐ

 

Ngoài các học bổng kể trên, sinh viên còn nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều đơn vị ngoài trường thông qua các chương trình học bổng như: Học bổng Zamil Steel (dành riêng cho sinh viên khoa Xây dựng); Học bổng Viettel; Học bổng Vietinbank; Học bổng Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội; Học bổng Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập; Học bổng sứ VINAX Việt Nam (dành riêng cho sinh viên Kiến trúc); Học bổng thắp sáng "Ước mơ học đường"; Học bổng Kova;; Học bổng Lotte; Học bổng Nhật;…

Nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ bằng hình thức học bổng cho sinh viên đang được Nhà trường quan tâm và xúc tiến mạnh mẽ. Bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, một số học bổng mới sẽ được trao cho sinh viên Đại học Xây dựng như: Học bổng từ Quỹ Lê Mộng Đào; Học bổng của công ty Bluescope Lysaght Việt Nam; ...

Nổi bật hơn, sinh viên ngành Cấp Thoát Nước dễ dàng có cơ hội dành được học bổng ngắn hạn tham quan học tập tại nước ngoài, như:

1. Học bổng Sakura về trao đổi sinh viên tại ĐH Nagasaki và ĐH Kitakyushu.

2. Học bổng trao đổi sinh viên với ĐH NTNU Nauy, ĐH NTU Đài Loan, Centenial College của Canada.