Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. PHẠM TUẤN HÙNG

  • Họ và tên:PHẠM TUẤN HÙNG
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên; Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
  • Điện thoại:
  • Email:hungpt@nuce.edu.vn