Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

TS. ĐỖ HỒNG ANH

  • Họ và tên:ĐỖ HỒNG ANH
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:anhdh@nuce.edu.vn