Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. TRẦN HOÀI SƠN

  • Họ và tên:TRẦN HOÀI SƠN
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0983317087
  • Email:sonth@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: từ năm – đến năm, Đại học 2011 - 2013
•    Đại học: từ năm – đến năm, Đại học 2005 - 2010

Giảng dạy các môn học:

•    Môn học Cấp nước dân dụng và công nghiệp
•    Môn học Máy thủy lực
•    Môn học Cấp nước đô thị
•    Môn học Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước cấp và nước thải.
•    Nghiên cứu thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa bền vững cho cộng đồng.
•    Nghiên cứu xử lý kim loại nặng, chất hữu cơ trong nước, ứng dụng vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng.

Công bố khoa học     

•    Tran Hoai Son, Tran Duc Minh Hai, Tran Thi Viet Nga, Yugo Isobe, Ken Kawamoto. Landfill Leachate Characterization in Hanoi City. The 10th Asia - Pacific Landfill Symposium.
•    H. T. T. Dang, H. D. Tran, S. H. Tran, M. Sasakawa and R. M. Narbaitz. Treatment and reuse of coalmine wastewater in Vietnam: application of microfiltration. Water Quality Research Journal. Vol 53/ issue 2/ May 2018.