Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
vi en

ThS. NGUYỄN QUỐC HÒA

  • Họ và tên:NGUYỄN QUỐC HÒA
  • Cơ quan:Bộ môn Cấp Thoát Nước
  • Chức vụ:Giảng viên
  • Điện thoại:0983215529
  • Email:hoanq@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

•    Thạc sỹ: từ năm 2005 đến năm 2008, Đại học Xây dựng
•    Đại học: từ năm 1994 đến năm 1998, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng dạy các môn học:

•    Thực hành môn học Hóa nước hóa môi trường;
•    Thực hành môn học Bảo vệ nguồn nước;
•    Thực hành môn học Xử lý nước thải;
•    Thực hành môn học Xử lý nước cấp;
•    Thực hành môn học Vi sinh vật

Lĩnh vực nghiên cứu     

•    Công nghệ nước và nước thải
•    Đánh giá tác động môi trường

Công bố khoa học     

•    Tran Duc Ha, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Quoc Hoa, Nguyen Thi Hong Tinh. Pilot Study of Brackish Water Treatment using Dual Stage Nanofiltration for Domestic Use in Thu Bon Basin, Vietnam. Journal of Membrane Science and Research (SCOPUS), Volume 4, Issue 2 (2018)
•    Tran Duc Ha, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Quoc Hoa, Nguyen Thi Hong Tinh. Brackish water treatment research in pilot scale using dual-stage nanofilteration for domestic/ drinking water supply in Thu Bon river basin. Journal of science and technology in civil engineering. ISSN 1859-2996, vol. 11No.6 (11-2017), pp.149-155.
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông. Ứng dụng màng lọc NF trong công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nươc sinh hoạt vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số 4(91), 2013
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Nguyễn Tiến Toàn.Hệ thống xử lý nước mặn và nước lợ ứng dụng màng lọc nano (NF) để cấp nước ăn uống vùng ven biển. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 17, tháng 9/2013, trang 47-54
•    Tran Duc Ha, Nguyen Quoc Hoa. Study on natural stabilization of urban sewerage sludge on experimental pilot laboratory scale. Proceeding of The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 2012
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Trần Hoài Sơn, Trần Thị Việt Nga, Phạm Duy Đông. Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt. Tạp chí ”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, Số 1+2(82+83), T1+3/2012
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông.  Nghiên cứu xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano (NF) trên mô hình phòng thí nghiệm. Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 13 tháng 8-2012
•    Trần Đức Hạ, Lê Hiền Thảo, Nguyễn Quốc Hòa, Trần Công Khánh, Trần Thị Hiền Hoa. Cơ sở hóa học và vi sinh vật học trong kỹ thuật môi trường. Nhà xuất bản giáo dục, 2011
•    Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc màng để xử lý nước biển ven bờ và cửa sông cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD), số 9/2011,  ISSN 1859-2996.