Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)

Cảm nhận của một số bạn học viên trong 150 sinh siên ưu tú của chương trình Kỹ sư môi trường chất lượng cao (MNE). Bài viết có giá...

NGÀNH ĐÀO TẠO: CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh; cơ hội có việc làm thu nhập cao trong lĩ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cách thực hiện một đồ án thiết kế tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối ngành CTN-MTN

Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước

Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước

20-08-2015
Undergraduate, Graduate, Intership Courses

Thông tin chi tiết về cấu trúc, khối lượng kiến thức khi theo học ngành và các vấn đề liên quan