Mô hình đào tạo đại học theo khung trình độ quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đà...

MNE: ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh

Kể từ năm học 2012 - 2013, trường Đại học Xây dựng có chủ trương mở Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Cấp thoát nước...