Giới thiệu về Ngành Kỹ thuật nước  - Môi trường nước, Trường Đại học Xây dựng

Học đại học ngành Ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước: cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành bằng tiếng Việt và tiếng A...

Tuyển sinh : Kỹ sư ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh (MNE)

Chương trình chất lượng cao được xây dựng dựa trên các thế mạnh của Khoa Kỹ thuật Môi trường, đó là đội ngũ giảng viên giỏi chuyên...

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Học đại học ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước: cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt và...