THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Học đại học ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước: cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt v...

Tuyển sinh : Kỹ sư ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh (MNE)

Chương trình chất lượng cao được xây dựng dựa trên các thế mạnh của Khoa Kỹ thuật Môi trường, đó là đội ngũ giảng viên giỏi chuyên...

Giới thiệu về Ngành Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng

Ngành đào tạo CẤP THOÁT NƯỚC Mã ngành 7580213_01 Hình thức đào tạo Đại học chính quy Thời gian đào tạo 4.5 năm