Tiến sỹ, Giảng viên Đào Thị Minh Nguyệt

Tiến sỹ, Giảng viên Đào Thị Minh Nguyệt

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
01-06-2021
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ĐÀO THỊ MINH NGUYỆT

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

Giảng viên

Điện thoại

0084 (0) 37 822 6789

Email

nguyetdtm@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

 • Tiến sĩ: Từ năm 2017 – đến năm 2021, Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản
 • Thạc sỹ: từ năm 2009 – đến năm 2010, Đại học Quốc gia về Nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES), Pháp
 • Đại học: từ năm 2007 – đến năm 2009, Trường Chuyên ngành Giao thông công chính, Nhà và Công nghiệp (ESTP), Pháp
 • Đạo học: từ năm 2003 – đến năm 2007, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 

Giảng dạy

Các môn học:

 • Máy thủy lực
 • Công trình thu – Trạm bơm
 • Cấp thoát nước

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải bền vững
 • Mô phỏng toán học trong xử lý nước cấp và nước thải
 • Tối ưu hóa thiết kế và vận hành các công trình xử lý nước cấp và nước thải

Công bố khoa học

 • Nguyet Thi-Minh Dao, The-Anh Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Mitsuharu Terashima, Rajeev Goel, Hidenari Yasui (2021), Pesticide removals in the nitrifying expanded-bed filter at drinking water treatment plant, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, ISSN: 1859-2996
 • Nguyet Thi-Minh Dao, The-Anh Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Mitsuharu Terashima, Rajeev Goel, Hidenari Yasui (2020), A mathematical model of a nitrifying expanded-bed reactor for the pretreatment of drinking water, Biochemical Engineering Journal, ISSN: 1369-703X
 • The-anh Nguyen, Nguyet Thi-minh Dao, Bing Liu, Mitsuharu Terashima, Hidenari Yasui (2019), Computational Fluid Dynamics Study on Attainable Flow Rate in a Lamella Settler by Increasing Inclined Plates, Journal of Water and Environment Technology, ISSN: 1348-2165
 • M. Bassan, N. Dao, V. A. Nguyen, C. Holliger, L. Strande (2014). Technologies for sanitation: how to determine appropriate sludge treatment strategies in Vietnam . Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 37th WEDC, chủ đề “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”, 15-19.9.2014, Hà Nội, Việt Nam. (bằng Tiếng Anh). Xuất bản trong sách: “Nước và Vệ sinh môi trường bền vững cho một thế giới đang phát triển”. Shaw R., Nguyen Viet Anh, Dang Thi Thanh Huyen (Ed.). ISBN: 978-604-82-1337-4. trang 209-215. Nhà xuất bản Xây dựng, Việt Nam.
 • PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Nguyễn Phương Thảo, ThS. Đào Thị Minh Nguyệt, ThS.Vũ Thị Hoài Ân, ThS. Vũ Thị Minh Thanh (2013). Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp nước và thoát nước, Tạp chi Cấp thoát nước (ISSN: 1859-3623)