Tiến sỹ, Giảng viên chính Đỗ Hồng Anh

Tiến sỹ, Giảng viên chính Đỗ Hồng Anh

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
16-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

Đỗ Hồng Anh

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng

Chức vụ

Cán bộ giảng dạy

Điện thoại

0988087010

Email

anhdh@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

 • 1995 – 2000: Đại học Xây dựng Hà Nội, Kỹ sư chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước
 • 2000 – 2004: Đại học Xây dựng Hà Nội, Thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường
 • 2011 – 2019: Đại học Xây dựng, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường nước và nước thải

Giảng dạy

 • Hoá nước và hoá môi trường
 • Vi sinh vật nước
 • Thoát nước đô thị và công nghiệp
 • Xử lý nước thải

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp và bền vững;
 • Công nghệ thoát nước, xử lý nước thải;
 • Vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thoát nước, VSMT

Công bố khoa học (Danh mục các bài báo khoa học, sách… - Liệt kê theo thứ tự từ mới nhất ngược về trước, ví dụ từ năm 2019, 2018…2010)

 1. Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh (2019). Phosphorus recovery from urine by adding difference sources of magenium ion, applying for rural, costal and island areas in Vietnam. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE. . Vol. 13, No 1, 1/2019. pp 66-77. ISSN 1859-2996.
 2. Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh, Nguyen Hong Sam (2017). Benefit-cost analysis of feacal sludge management options in peri-urban area. Journal of Science and Technology in Civil Engineering. Vol. 11 No.6, Nov 2017. Page 156-161.
 3. Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh (2016). Kết quả đánh giá quá trình phân hủy chất thải nhà tiêu khô một ngăn và thử nghiệm biện pháp cải thiện.Tạp chí Cấp thoát nước VN. Số 6 (110), 2016. Tr. 68-73.
 4. Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh, Le Trong Bang (2015). Comparision of costs of latrines using local construction materials in Vietnam. Journal of Science and Technology, Vol. 53, No. 3A, 2015. pp 181-186. ISSN 0866 708X.
 5. Viet-Anh Nguyen, Hong-Anh Do, Nakamiya Toshihiro (2015). After-Pit Composting, a Solution to Enhance Treatment of Fecal Material from Urine Diverting Composting Toilet. In the proceeding of 3rd International Faecal Sludge management Conference 2015 (FSM3). Jan. 19-22, 2015. Hanoi, Vietnam.
 6. Viet-Anh Nguyen, Hong–Anh Do, Jeroen H. J. Ensink(2015). Decomposition of Fecal Materials and Pathogens Die-off in Single Pit Latrines - the Laboratory Results. In the proceeding of 3rd International Faecal Sludge management Conference 2015 (FSM3). Jan. 19-22, 2015. Hanoi, Vietnam.
 7. Vũ Văn Tú,  Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Anh, Đỗ Hồng Anh, Esther Schelling, Phạm Đức Phúc(2015). Nutrient values and health risks of combined human and animal excreta management in Vietnam. In the proceeding of 3rd International Faecal Sludge Management Conference 2015 (FSM3). Jan. 19-22, 2015. Hanoi, Vietnam.
 8. Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh, Le Trong Bang, Pham Doan Thanh Binh (2014). How cheap can latrine be ? In the proceeding of the 37th WEDC International Conference : Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Sep. 15-19, 2014. Hanoi, Vietnam.
 9. Francesca Gulliver, Aurelie Jeandron, Nguyen Viet Anh, Do Hong Anh, and Jeroen H. J. Ensink (2014). Transmission of helminth eggs through hands in a high risk community. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2014 Oct;Vol.108(10): pp. 670-672. doi: 10.1093/trstmh/tru115. Epub 2014 Jul 24. Published by Oxford University Press on behalf of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.
 10. Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh, Đinh Thuý Hằng, Lê Trọng Bằng (2014). Đánh giá khả năng phân huỷ chất thải và tiêu diệt mầm bệnh theo thời gian trong nhà tiêu khô một ngăn. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng. Số 20/9-2014. Trang 66-74.
 11. Nguyễn Việt Anh, Đỗ Hồng Anh, Đinh Thuý Hằng, Lê Trọng Bằng (2014). Nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nhà tiêu hộ gia đình – những kết quả bước đầu. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng. Số 20/9-2014. Trang 75-80.
 12. Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh, Lê Trọng Bằng, Đinh Thuý Hằng (2013). Chất thải nhà tiêu – cần ủ trong thời gian bao nhiêu lâu?. Tạp chí Môi trường đô thị. Số 1+2 (79+80)/2013. Trang 42 - 45.
 13. Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh (2011). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh, hướng tới tái sử dụng an toàn chất thải từ công trình vệ sinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số 10/9-2011. Trang 89 – 95.