SÁCH MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH NƯỚC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHXD

SÁCH MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH NƯỚC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHXD

25-06-2021
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Ngày 24/6/2021, GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, cùng các thầy cô Bộ môn đã cùng Thư viện Trường Đại học Xây...

Thêm tài liệu nghiên cứu mới về: Xử lý, Tái sử dụng nước thải

Thêm tài liệu nghiên cứu mới về: Xử lý, Tái sử dụng nước thải

12-07-2019
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Tháng 6/2019, Nhà xuất bản Xây dựng đã phát hành cuốn sách “Xử lý, Tái sử dụng nước thải”. Cuốn sách được thực hiện bởi Hội Cấp th...

Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

27-05-2019
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Xử Lý Nước Thải Đô Thị - Nxb KHKT ( tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ). Nội dung chính trong cuốn sách là các vấn đề về số lượng, thành...

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

07-08-2015
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

GIới thiệu về quyển sách " cấp thoát nước " . cuốn sách không thể thiếu cho sinh viên theo học ngành môi trường nước