Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

27-05-2019
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Xử Lý Nước Thải Đô Thị - Nxb KHKT ( tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ). Nội dung chính trong cuốn sách là các vấn đề về số lượng, thành...

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

07-08-2015
Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

GIới thiệu về quyển sách " cấp thoát nước " . cuốn sách không thể thiếu cho sinh viên theo học ngành môi trường nước