Thông báo: Học bổng ngành Cấp thoát nước năm học 2018 – 2019

Thông báo: Học bổng ngành Cấp thoát nước năm học 2018 – 2019

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
05-01-2020
Tin tức

 

THÔNG BÁO

V/v Trao học bổng ngành Cấp thoát nước năm học 2018 – 2019

 

Quỹ học bổng ngành Cấp thoát nước nhằm khuyến khích tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học, cũng như giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học, Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường đã thành lập “Quỹ học bổng dành cho sinh viên ngành Cấp thoát nước”. Đây sẽ là học bổng thường niên của ngành, dành cho sinh viên ngành CTN, do các tổ chức, doanh nghiệp và cựu sinh viên CTN tài trợ, Bộ môn Cấp thoát nước phối hợp với Khoa Kỹ thuật môi trường, Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên Khoa KTMT đánh giá, lựa chọn và trao học bổng.

  • Đối tượng được xét  và hình thức trao học bổng:

- Sinh viên xuất sắc: có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể, xã hội khác (3÷5 suất học bổng, trị giá 3 triệu đồng/suất).

- Sinh viên viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tập thể, được Giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp đề xuất (3÷5 suất học bổng, trị giá 3 triệu đồng/suất).

- Ngoài ra, để động viên, khích lệ tinh thần học tập, NCKH, hỗ trợ hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, bổ sung kiến thức xã hội và gắn kết tình Thầy – Trò, Bộ môn CTN sẽ tổ chức chuyến thăm quan, giao lưu với các doanh nghiệp Cấp thoát nước. Thành phần tham dự gồm: các thầy, cô Bộ môn, các nghiên cứu sinh và học viên cao học của Bộ môn, các sinh viên được xét trao học bổng của ngành năm học 2018 – 2019, sinh viên đạt giải A – NCKH SV năm học 2018 – 2019, các sinh viên có nỗ lực, tích cực đóng góp trong các hoạt động phong trào.

Các sinh viên khác ngành CTN có nguyện vọng cũng có thể tham gia chương trình tham quan, giao lưu, nhưng phải đóng một phần kinh phí.

  • Kế hoạch thực hiện:

- Việc xét khen thưởng đi thăm quan, giao lưu với các doanh nghiệp CTN sẽ căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và các hoạt động khác trong năm học 2017 – 2018. Thời điểm thực hiện: cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2019.

- Việc xét trao học bổng sinh viên xuất sắc sẽ căn cứ vào kết quả học tập và các hoạt động khác trong cả năm học 2018 – 2019. Thời điểm thực hiện: tháng 8÷9/2019.

(Kế hoạch chi tiết sẽ được gửi kèm theo Thông báo số 2)

Để chương trình học bổng ngành CTN được tổ chức tốt nhất, có sức lan tỏa rộng rãi, đạt hiệu quả cao, đề nghị các GVCN, cán bộ lớp, chi đoàn và chi hội sinh viên các lớp gửi Thông báo này tới tất cả sinh viên ngành CTN và động viên các bạn sinh viên cố gắng phấn đấu, tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- P.CTCT&QLSV, Khoa KTMT (để b/c);

- TV ĐTN, HSV trường;

- LCĐ, LCH SV Khoa KTMT;

- GVCN các lớp MN;

- Các lớp SV MN;

- Ban liên lạc Cựu SV ngành CTN;

- Lưu B/m.

 

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC

Trưởng Bộ môn

 

 

 

GS.TS Nguyễn Việt Anh