The 1st International Conference and Exhibition on Water & Sanitation Appropriate Technologies for the Developing World (WASAT).

The 1st International Conference and Exhibition on Water & Sanitation Appropriate Technologies for the Developing World (WASAT).

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
06-09-2019
Tin tức

Hội thảo quốc tế về công nghệ nước và vệ sinh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - The 1st International Conference and Exhibition onWater & Sanitation Appropriate Technologies for the Developing World (WASAT). Địa điểm/ Venue: National University of Civil Engineering (NUCE), G3 Conference Hall, 1st floor. Địa chỉ/ Address: No. 55 Giai phong Road, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam Thời gian/ Date: September 26 – 27, 2019

Hội thảo quốc tế về công nghệ nước và vệ sinh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững -

The 1st International Conference and Exhibition onWater & Sanitation Appropriate Technologies for the Developing World (WASAT).

Địa điểm/ Venue: National University of Civil Engineering (NUCE), G3 Conference Hall, 1st floor.

Địa chỉ/ Address: No. 55 Giai phong Road, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Thời gian/ Date: September 26 – 27, 2019

Liên hệ/ contact: lanhuong1184@gmail.com; anhnv@nuce.edu.vn

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản