Thạc sỹ, Giảng viên Dương Thu Hằng

Thạc sỹ, Giảng viên Dương Thu Hằng

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Dương Thu Hằng

 

 

Liên hệ:          ThS. Dương Thu Hằng

                        E.mail: hangdt@nuce.edu.vn

                        Cell:     + 84 49 36 486 399

                        Phone:  + 84 43 640 1981

 

Trình độ

2007 – 2009:

Thạc sỹ về Thoát nước và Vệ sinh Môi trường (chương trình Tiếng Anh): Tốt nghiệp loại Xuất sắc

Trường Đại học tổng hợp Ghent (Vương quốc Bỉ). Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học,

2009:

Chứng chỉ đào tạo về Công nghệ tiên tiến xử lý và Quản lý bùn thải (chương trình Tiếng Anh)

Trường Đại học tổng hợp Barcelona và Nhóm nghiên cứu về Công nghệ Sinh học (Tây Ba Nha)

2007-2008:

Chứng chỉ đào tạo về Nghiên cứu các Nước có cốt địa hình thấp (chương trình Tiếng Anh)

Trường Đại học tổng hợp Ghent (Vương quốc Bỉ)

2001-2006:

Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Cấp thoát Nước.

Tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc

Giải thưởng Loa Thành về Đồ án Tốt Nghiệp Xuất Sắc

Trường Đại học Xây Dựng (Việt Nam)

 

Hướng nghiên cứu

 • Xử lý nước thải
 • Tiền xử lý chất thải hữu cơ (chất thải công nghiệp thực phẩm, bùn trạm xử lý nước thải, bùn bể tự hoại, rác thải)
 • Quá trình xử lý kỵ khí các dòng chất thải, xử lý kết hợp
 • Công nghệ màng kỵ khí
 • Công nghệ tảo trong xử lý nước thải

Môn giảng dạy

Các môn học giảng dạy tại trường Đại học Xây Dựng: 

 • Hóa học môi trường
 • Hóa nước và Vi sinh vật nước
 • Cấp thoát nước
 • Xử lý nước thải

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, các đồ án chuyên ngành và các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

 

Bài báo, ấn phẩm

 1. Thu Hang Duong, Viet Anh Nguyen. (2014) Thermophilic anaerobic co-digestion of faecal sludge and food waste for resource recovery. Accepted for Oral presentation at The 3rd International Faecal Sludge Management Conference, 18-22.1.2015, Hanoi Vietnam (in English)
 2. Duong Thu Hang, Tran Thi Viet Nga (2014) Đặc tính nước thải giết mổ gia súc tại thành phố Hà Nội và lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải phù hợp. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam. ISSN 1859-3674, 11.2014. Số.8 (92), pp 38-45 (Tiếng Việt).
 3. Duong Thu Hang, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh (2014). Co-treatment of organic fractions of urban waste for energy recovery – a case study from Hanoi city, Vietnam. Oral presentation at The 37th WEDC International Conference “Sustainable Water and Sanitation Services for All in a Fast Changing World”, 15-19.9.2014, Hanoi, Vietnam (in English).
 4. Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Phuong Thao (2014). Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị. Tạp chí Cấp thoát nước số, 25th Year. ISSN 1859-3623, 1-3.2014, (No 93+94), pp 62-67 (in Vietnamese)
 5. Thu Hang Duong, Duc Ha Tran, Hoai Son Tran, Thi Viet Nga Tran, Bich Ngoc Hoang, Thuy Lien Nguyen (2013). Hybrid technology of up-flow anaerobic filter and membrane bio-reactor for recovery energy from rich organic waste stream. ISBN: 4-903661-64-4. Conference proceeding, pp 1043-1053. Oral presentation at International Symposium on New Technologies for Urban safety of Mega cities in Asia, Hanoi, Vietnam, 10.2013 (in English).
 6. Thu Hang Duong, Jingxing Ma, Marta Carballa, Willy Verstraete. (2012) Pre-treatments to enhance the biomethanation and energy recovered from kitchen waste and sewage. Tài liệu Hội nghị (trang 317-325). Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á lần thứ 10, Hà Nội, Việt Nam, 8-10/11, 2012 (bằng tiếng Anh).
 7. Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig Carola, Wagner Martin, Yasui H (2012). Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophiclic condition (550C). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ISSN 0866-708X. Vol. 50, N0.1C, 2012, trang 9-17 (bằng tiếng Anh).
 8. Dương Thu Hằng, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh (2011). Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ, thu hồi biogas ở chế độ lên men kỵ khí nóng. Tạp chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng, Việt Nam. Năm thứ 50. ISSN 0866-0762, 9/2011, trang 83-85 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
 9. Jingxing Ma, Thu Hang Duong, Marianne Smits, Willy Verstraete, Marta Carballa (2011). Enhanced biomethanation of kitchen waste by different pretreatments. Tạp chí Quốc tế Bioresource Technology Vol.102, ISSN 0960-8524, 01/2011, trang. 592-599 (bằng tiếng Anh).