Seminar: Kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp - Một số dự án thực tiễn và bài học kinh nghiệm.

Seminar: Kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp - Một số dự án thực tiễn và bài học kinh nghiệm.

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
26-03-2019
Tin tức
Thông báo hội thảo chuyên đề tháng 3 dành cho các bạn sinh viên khối MNE, MN và các đơn vị quan tâm:
 
Chủ đề: Kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp - Một số dự án thực tiễn và bài học kinh nghiệm.
- Thời gian bắt đầu: 8h45, thứ bảy, ngày 16/3/2019 
- Chuyên gia: GS.TS. Nguyễn Việt Anh.
- Địa điểm dự kiến: tầng 1 G3.
Kính mời các thầy, cô, các em sinh viên, các đơn vị quan tâm tham dự.
 
Liên hệ tham dự:
- Các em sinh viên đăng ký với lớp trưởng, lớp trưởng báo lại số lượng với GVCN.
- Các cá nhân, đơn vị bên ngoài đăng xin gửi thư về địa chỉ: thhoadhxd@yahoo.com