NGHIÊN CỨU THU GOM, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA

Nghiên cứu mang tính thực tiễn cao của Bộ môn CTN, tận dụng nguồn tài nguyên quý giá một cách hiệu quả.

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHEMILES ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CỦA HÀ NỘI

Công nghệ mới xử lý đồng thời Sắt, Mangan, Amoni, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

Đề tài nghiên cứu của khoa về công nghệ màng lọc nano, ứng dụng cho các vùng ven biển Việt Nam

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐÁ JARIKKO

Công nghệ đá Jarikko với ưu điểm về chi phí đầu tư và vận hành. Sản phẩm dễ sử dụng và được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ phù...

Nghiên cứu phát triển Công nghệ MBR hiếu khí để xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trong điều kiện Việt Nam

Hệ thống XLNT bằng công nghệ MBR (Membrane Biological Reactor) do Trường Đại học Xây dựng nghiên cứu và phát triển là công nghệ ti...

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và bùn của Trạm xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

Với thành phần, tính chất của 2 loại chất thải này, xử lý kết hợp phân bùn bể tự hoại và bùn của các Trạm xử lý nước thải là cách...