Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta

Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
13-06-2019
Tin tức

Bạn có biết rằng 91% dân số thế giới sống ở những nơi có chất lượng không khí nằm dưới mức tiêu chuẩn do WHO đề ra? ​

Bạn có biết rằng 91% dân số thế giới sống ở những nơi có chất lượng không khí nằm dưới mức tiêu chuẩn do WHO đề ra? ​

20190425TTHN1.jpg

20190425TTHN2.jpg 

20190425TTHN3.jpg 

 20190425TTHN4.jpg

VEA (TH)_http://vea.gov.vn