Tìm giải pháp đột phá xử lý nước thải

Tìm giải pháp đột phá xử lý nước thải

29-06-2021
Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, TP HCM sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng một số dự án phục vụ xử lý nước thải trên địa bàn...

Thông báo tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021 – NUCE-InTech 2021

Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên 2021 (NUCE-InTech 2021)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2020

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2020

07-09-2020
Các đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 07/08/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đề x...

THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION: BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY

THE KURITA WATER AND ENVIRONMENT FOUNDATION BUSINESS MATCHING WORKSHOP AND YOUNG RESEARCHER GRANT AWARDING CEREMONY: “Industrial...

Hội thảo quốc tế Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: “Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững...

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

04-07-2018
Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

Công nghệ XLNT bằng MBR phù hợp để xử lý loại nước thải đô thị và công nghiệp ở các khu vực có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp về quỹ...