Thông báo lịch hướng dẫn đồ án môn học các lớp nguyện vọng

Thông báo lịch hướng dẫn đồ án môn học các lớp nguyện vọng

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
18-03-2020
Đào tạo đại học, sau đại học, tập huấn

Lịch hướng dẫn, thông đồ án online qua phần mềm Zoom sử dụng Meeting ID do nhà trường cung cấp.

Theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, từ tuần 33 các thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước sẽ hướng dẫn và thông qua đồ án online bằng phần mềm Zoom. Dưới đây là danh sách cụ thể các môn học và giáo viên hướng dẫn:

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Các bạn liện hệ với các thầy cô qua email, hoặc số điện thoại để lấy số liệu đầu bài.