Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Giảng viên cao cấp Trần Hiếu Nhuệ

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Giảng viên cao cấp Trần Hiếu Nhuệ

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

HỒ SƠ CÁ NHÂN NHÀ KHOA HỌC

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN HIẾU NHUỆ

Bút danh (Tên gọi khác): Minh Phát

Sinh ngày 01tháng 9 năm 1941 tại  Nam Định

Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không.

Quê quán: Thôn Văn Lãng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Email: tranhieunhue@gmail.com

Chuyên ngành: Cấp Thoát nước, Kỹ thuật Môi trường

PHẦN 2.  

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ,  ĐÀO TẠO

1.1. Học tiểu học từ năm…6 tuổi…đến năm 1953………………………….

Học trường…làng……………………………………………………….

Địa chỉ trường Thôn Văn Lãng, xã Trực tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

1.2. Học trung học cơ sở từ năm…1954. đến năm  1957……

Học trường…Cấp II Trực Ninh

Địa chỉ trường  Thôn Trung Lao, xã Trực Trung, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

1.3. Học trung học phổ thông từ năm …1957…đến năm 1960….

Học trường …Trường Cấp III Duy nhất Liên Khu III,

                        Trường Cấp III Nam Định,

                        Trường Cấp III Lê Hồng Phong Nam Định

Địa chỉ trường :       Thành phố Nam Định

1.4. Học đại học từ năm …1960…đến năm …1961

Học trường  học Đại học Bách Khoa và được cử đi học Nga văn tại Trường Ngoại ngữ Gia Lâm

Địa chỉ trường…Gia Lâm

- Từ năm 1961 đến năm 1966 học ngành Cấp Thoát Nước, Trường Đại học Xây dựng Moscơva, nhận bằng đỏ.

- Từ 1966 đến 1969 là Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách Khoa rồi trường Đại học Xây dựng

1.5. Nghiên cứu sinh từ năm …1969….đến năm  1972

Tại trường/viện …Trường Đại học Xây dựng Moscơva.

Địa chỉ trường/viện… Moscơva DZ 114, Shliuzavaya Nabereznaia, đom 8....

1.6. Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm Tháng 10 năm  1972 .tại  Trường Đại học Xây dựng Moscơva

1.7. Các khoá học và Hội nghị, hội thảo

Năm 1984: Thực tập sinh về Xử lý nước thiên nhiên, nước thải, Xử lý bùn cặn- Chất thải rắn tại CH Pháp

 Năm 1991: Khoá đào tạo về ĐTM do Ngân Hàng Thế giới (WB) tổ chức tại Malaysia

Năm 1994:  Khoá đào tạo về Kinh nghiệm XD và QL Trạm Quan trắc MT do Bộ Môi trường Thái Lan tổ chức

Năm 1995: Khoá đào tạo về Phương pháp và Kinh nghiệm Tổ chức viết Báo cáo Hiện trạng MT tại Canada.

Năm 1996: Hội thảo về Phương pháp Tiếp cận Chiến lược TN và VS Đô thị và Vùng phụ cận do UNDP/WB tổ chức tại Indonesia

Năm 1997: Hội thảo Phát triển nghề nghiệp các nhà QLMT, Tầm nhìn thế kỷ 21 do NetLap tổ chức tại Thái Lan.

Năm 1999: Hội thảo Quản lý lưu vực Sông Nguyên (Trung Quốc)- Sông Hồng (VN) tại Trung quốc

Năm 1999, 2001, 2003: Hội thảo Xử lý ô nhiễm nước dưới đất tại Nhật Bản.

Năm 2000: Hội thảo Quản lý Dự án Đào tạo và NCKH trong lĩnh vực KH và KTMT do SDC tổ chức tại Thuỵ sĩ

Năm 2001: Hội thảo Kinh nghiệm Xây dựng Tiêu chuẩn Môi trường do Bộ Môi trường và Viện Xây dựng Tiêu chuẩn Malaysia tổ chức

Năm 2001:     Hội nghị Đo lường, Quy định và Kỹ thuật Kiểm soát, Xử lý - khử mùi và các chất hữu cơ bay hơi trong nước do Hội Cấp Thoát nước Quốc tế tổ chức tại AUSTRALIA

Năm 2002:  Hội nghị Quốc tế Quản lý nước thải tại SCOTLAND

Năm 2002: Hội nghị Quốc tế Các hệ thống xử lý nước và nước thải Thổ Nhĩ Kỳ

Năm 2003: Khóa đào tạo   Kinh tế Chất thải  tại Canada

Năm 2004: Hội nghị Quốc tế Xử lý nước ngầm chứa amôni tại Nhật Bản

Năm 2005 :   Hội nghị Quốc tế Các hệ thống xử lý nước và nước thải tại Hoa Kỳ

Năm 2005:   Hội nghị Quốc tế Các hệ thống xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây tại Đài Loan

Năm 2006:   Hội nghị Quốc tế Các hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp tại IGEMBLOUX- Bỉ

1.8. Trình độ ngoại ngữ

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Nga

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tiêng Anh

Khá

Khá

Khá

Khá

Tiêng Pháp

Khá

Khá

Khá

Khá

2.  LUẬN VĂN,  LUẬN ÁN

2.1. Luận văn tốt nghiệp đại học:

Đề tài:  Thiết kế thoát nước thành phố                                               Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Người hướng dẫn: GS TS Karêlin Iacov Alexandrovich

Năm bảo vệ: Tháng 5 năm 1966.                    Nơi bảo vệ:  Trường Đại học Xây dựng Moscơva.

2.2. Luận án Tiến sỹ:

Đề tài: Nghiên cứu điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải các xí nghiệp công nghiệp dệt nhuộm.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Người hướng dẫn: GS TS Iacovlep Sergey Vãilievich

                             PGS TS Lascov Iuryi Mikhailovich

Năm bảo vệ: 30 Tháng 10 năm 1972              Nơi bảo vệ:  Trường Đại học Xây dựng Moscơva

 

PHẦN 3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

STT

Nơi công tác

Thời gian công tác

Cương vị, chức vụ

Ghi chú

1

Đại học Xây dựng Hà Nội

1966-1969

Cán bộ giảng dạy

 

2

Đại học Xây dựng Moscơva

1969-1972

Nghiên cứu sinh

 

3

 

Đại học Xây dựng Hà Nội

 

 

1973-đến nay

- Cán bộ giảng dạy

- Chủ nhiệm bộ môn

- Phó phòng QLNCKH

 

1987-1999

1983-1999

4

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE).

Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Hội BVTNMT VN kiêm trưởng Ban Doanh nghiệp và Môi trường, nay là trưởng Ban Cộng Đồng và PTBV

2004 đến nay

 

 

 

 

2003 đến nay

Viện trưởng

 

2. HỌC HÀM

2.1. Phong PGS năm 1991.                 Tại hội đồng : Ngành Kiến Trúc-Xây dựng.

2.2. Phong GS năm        1996.            Tại hội đồng :  Ngành Kiến Trúc-Xây dựng.

PHẦN 4:  CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Đề tài:

STT

Tên đề tài/ dự án đã

chủ trì

Cơ quan chủ trì đề tài/dự án

Năm

BĐ-KT

1

Chủ trì nhánh Nghiên cứu diễn biến MT và dự báo ô nhiễm MT do đô thị hoá, công nghiệp hoá vùng ĐBSH trong đề tài KHCN 07-04 .

Thuộc đề tài 07-04-NC biến động MT do thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH, các biện pháp kiểm soát  đảm bảo PTBV vùng ĐBSH.

1996 -1999

2

Chủ trì Nhánh MT Nước thuộc đề tài Nhà nước- KHCN 07-11 Nghiên cứu diễn biến môi trường, dự báo ô nhiễm và bảo vệ môi trường Hà nội đến năm 2020

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

1996 - 1999

3

Chủ trì nhánh đề tài Tình hình ô nhiễm môi trường một số làng nghề phía Bắc và đề xuất các mô hình công nghệ xử lý ô nhiễm

Đề tài KHCN 07-16 Đánh giá ô nhiễm môi trường các cơ sở Công nghiệp vừa, nhỏ và Tiểu Thủ Công nghiệp và đề xuất công nghệ xử lý.

1999-2000

4

Xây dựng Cơ sở khoa học và biên soạn dự thảo hướng dẫn KSON môi trường nước do phát triển công nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật MT Đô thị và Khu Công nghiệp

4/2000 - 12/2000

5

Xây dựng phương pháp luận đánh giá thiệt hại và xác định mức đền bù thiệt   hại do ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất và dịch vụ

Phòng Thanh tra, Cục MT -

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

4/1999 - 12/2000

6

Nghiên cứu các mô hình thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt theo kiểu phân tán cho các đô thịo loại 3,4,5

Đề tài nhiệm vụ Nhà Nước về Bảo vệ môi trường

2001- 2002

7

Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ khu du lịch Bãi Cháy

Đề tài trong khuôn khổ chương trình kinh tế chất thải do Canada tài trợ

2000-2005

8

Nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp Dệt may đến năm 2010

Đề tài trong khuôn khổ hợp đồng với tập đoàn Dệt may Việt Nam

2001-2002

9

Nghiên cứu xây dựng giải pháp í hay không phát thải trong các khu công nghiệp

Dự án quản lý môi trường các khu công nghiệp thuộc Cục bảo vệ môi trường, Bộ KHCNMT sau là Bộ TNMT

2002-2003

10

Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường Nước vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đề tài trong khuôn khổ chương trình BVMT vùng ĐBSH do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển vùng ĐBSH chủ trì

2002-2004

11

Xây dựng chiến lược Phát triển Công nghệ Môi trường Nước trong khuôn khổ Chiến lược Phát triển Công nghệ MT Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đề tài thuộc Cục BVMT, Bộ KHCNMT, sau là BTNMT Chủ trì

2002-2004

12

Đánh giá hiện trạng đào tạo về công nghệ môi trường của khôi cao Đẳng và Đại học và đề xuất giải pháp cải thiện

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

2002-2003

12

Uỷ viên Hội Đồng nghiệm thu Nhà Nước Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Đánh giá hệ thống cấp thoát nước Tổ hợp Thể thao- Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

2005

13

Uỷ viên Hội Đồng nghiệm thu Nhà Nước Công trình Hội nghị Quốc tế

Đánh giá hệ thống cấp thoát nước và bảo vệ môi trường

 2006-2008

14

Nghiên cứu xử lý chất thải, bảo vệ môi trường khu vực ven sông

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

2005-2006

14

Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý lưu vực sông Cầu ở Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với Đoàn Nghiên cứu của JICA ở Việt Nam

Hợp đồng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ở Việt Nam

2008

15

Điều tra, khảo sát về xử lý nước thải để xây dựng hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ở Việt Nam thuộc 5 lĩnh vực công nghiệp (Dệt May, Giấy, Chế biến thực phẩm, Thuộc da, Mạ điện), Chăn nuôi và Bệnh Viện

Hợp đồng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ở Việt Nam

2008-2009

16

Xây dựng tiêu chí lựa chọn công nghệ Xử lý nước thải tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Đề tài cấp Bộ Xây Dựng

2010-2011

17

Cập nhật Chiến lược Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn

Chuyên gia cấp Thoát nước và Vệ sinh trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội

2008-2010

18

Tăng cường năng lực cho Ban Quản lý Dự án Thoát nước và Vệ sinh Môi trường Quảng Bình

Trưởng đoàn Tư vấn trong khuôn khổ hợp đồng với Công ty Tư vấn về Đào tạo và Đầu tư (IMCT)

2010 đến nay

19

Chủ trì nhóm thực hiện Nhiệm vụ: “Rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cường công tác xử lý chất thải khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp báo cáo Thủ tướng CP theo Chỉ thị 07/CT-TTg”

Trong khuôn khổ hợp đồng với Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT

2012

20

Đánh giá những áp lực về Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và đề xuất các giải pháp Quản lý Môi trường Nước trong các KCN, CCN Việt Nam.

Đề tài trong khuôn khổ hợp đồng hợp tác trong Dự án VPEG với sự hỗ trợ Canada tại Việt Nam

2013

21

Uỷ viên Hội Đồng nghiệm thu Nhà Nước Công trình Nhà Quốc Hội

Đánh giá hệ thống cấp thoát nước và bảo vệ môi trường

 2010- 2014

 

22

Xây dựng QCVN 07-2-2014

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia-Các Công trình Hạ tầng Kỹ thuật- Công trình Thoát Nước

2014

23

Xây dựng phường điển hình xanh-sạch- đẹp cho thành phố thủ đô Hà nội

 

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

1996-1999

24

Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm do công nghiệp gây ra, kiến   nghị giải pháp xử lý ô nhiễm tại 5 KCN ở thành phố Hà nội.

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

1996-1997

25

Xây dựng chiến lược BVMT tỉnh Hoà Bình

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

5'/2000 -4/2001

26

ĐTM dự án Cải tạo và phát triển Khu Gang Thép Thái nguyên

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

5/1998 - 01/1999

27

XD dự án cấp nước thị xã Bắc Cạn dến năm 2020

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

02/1997-12/1997

28

ĐTM dự án xây dựng nhà máy Kính nổi (VFG) Đáp Cầu

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

10/1995-4/1996

29

ĐTM dự án XD nhà máy SX xe máy YAMAHA

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

2/1998-8/1998

30

ĐTM Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Từ Sơn, Bắc Ninh

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

2000

31

ĐTM Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

2002

2.2

Tên đề tài/dự án đã tham gia

Cơ quan chủ trì đề tài/dự án

Năm BĐ-KT

1

ĐTM dự án Quy hoạch đô thị TP Hải dương đến năm 2020

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

 

1998 - 1999

2

Xây dựng chiến lược BVMT tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN, Đề tài

 

4/2000-2001

3

Tham gia hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch MT TP Thái nguyên

Trung tâm NC Quy hoạch và Môi trường Đô thị, Nông thôn-Viện QHĐT-NT Bộ XD

12/1999-02/2000

4

ĐTM và  thực hiện Monitoring Môi trường hàng năm cho nhà máy ximăng Hoàng Thạch

Trung tâm Kỹ thuật MT ĐT-KCN

1997-2001

5

Tham gia Hội thảo (có báo cáo)Kế hoạch phối hợp hành động về xử lý chất thải công nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề - bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

- Cục Kiểm tra Giám sát Kỹ thuật An toàn Công nghiệp-Bộ Công nghiệp,

-Ban Chỉ đạo Dự án Tổng thể

"Bảo vệ Môi trường Sinh Thái và Cảnh quan sông Cầu"

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp Nước sạch và Vệ sinh Môi trường

10, 11/9/1998

6

Từ năm 1996 tham gia biên soạn chương Môi trường nước lục địa trong báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia hàng năm.

Chủ trì cùng các nhánh khác

1996 - 2003

7

Xây dựng chiến lược cấp nước, thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2010

Nhóm chuyên gia thuộc Bộ Xây dựng

1996-1997

8

Xây dựng chiến lược quản lý chất thải răn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Nhóm chuyên gia thuộc Bộ Xây dựng

1998

9

Xây dựng dự thảo thông tư BVMT Khu Kinh tế (KKT), Khu Công nghiệp (KCN) Việt Nam (Thông tư 08/2009/BTNMT

Nhóm chuyên gia xây dựng dự thảo Thông Tư 08/2009/BTNMT

2009

10

Xây dựng các Tiêu chuân, Quy chuẩn Việt Nam về Môi trường và Cấp Thoát Nước TCVN/ QCVN

TCVN 7957/2006, TCVN 5945:2005 , QCVN 08:2008, QCVN 09:2008, QCVN 14:2008, QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 07:2010/BXD, …

1995-2013

11

ĐTM Dự án Thủy điện Sơn La

 

2008

12

Thành viên Ban soạn thảo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2004-2005

 

2004-2005

2. Sách và các xuất bản phẩm chủ yếu

TT

Tên ấn phẩm

Tên sách

Năm xuất bản

1

Xử lý nước cấp, nước thải ngành dệt may

Sách chuyên khảo   (đồng tác giả) NXB KHKT

2006,

tái bản 2014

2

Hướng dẫn kỹ thuật- Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị

Hướng dẫn kỹ thuật,  7 tác giả, chương trình HTPT Việt Nam-Đan Mạch

2010

3

Xử lý nước thải chi phí thấp

Giáo trình nhiều tác giả hợp tác

2008

4

Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn

Sách (giáo trình) -Đồng tác giả, chủ biên NXB KHKT

2001

5

Quản lý Chất thải rắn Đô thị

Sách(giáo trình) -Đồng tác giả, NXB XD

2001

6

Xử lý nước thải (tái bản và bổ sung)

Sách(giáo trình)-Đồng tác giả, NXB KHKT

1978, 2001

7

Cấp Thoát nước (tái bản)

Sách (giáo trình) -Đồng tác giả, NXB KHKT

Tái bản nhiều lần

1996, 1998, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010-2013

8.

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp (tái bản có bổ sung)

Sách  (giáo trình) - NXB KHKT

1992,

1998

9

Các quá trình vi sinh vật trong các công trình Cấp Thoát nước

Sách  (giáo trình) - Đồng tác giả, chủ biên, NXB KHKT

1996

10

Lựa chọn công nghệ thoát nước và xử lý nước thải Hà Nội

Sách Công nghệ Môi trường. Nhiều tác giả. NXB Nông nghiệp

1998

11

Con người và Môi trường

Sách, đồng tác giả, NXB GDDT

2004

12

Tài nguyên và Môi trường Việt nam  (Tiếng Anh)

Sách tham khảo, đồng tác giả, NXB Thế Giới

1995

13

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Sách tham khảo- ĐHXD

1990

14

Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật (đồng tác giả)

 

Tiêu chuẩn Việt nam-TCVN 5576 - 1991

1991

15

Tiêu chuẩn ngành - 20TCN 51-84

Nhiều tác giả

1984

16

Trưởng tiểu ban kỹ thuật về biên soạn TCVN về MT nước, tại Trung tâm Tiêu chuẩn, Đo lường và chất lượng

Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng, Bộ KHCNMT

1995-2013

17

Kinh tế chất thải.

 

Tài liệu dùng cho các khóa đào tạo về Quản lý tổng hợp chất thải. Chủ biên. Nhiều tác giả. NXB Chính trị Quốc gia

2005

18

Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam-

Lý luận và thực tiễn

Dự án Kinh tế Chất thải

CIDA tài trợ. Nhiều tác giả GS TS Virgina Maclaren và

GS TS Trần Hiếu Nhuệ

chủ biên. NXB KH&KT

2005

19

Chương 7- Kinh tế học trong quản lý chất thải công nghiệp

Giáo trình Kinh tế chất thải. Chủ biên GS TS Nguyễn Đình Hương. NXB Giáo Dục

2006

20

Quản lý Môi trường cấp huyện

Tài liệu tâp Cục Bảo vệ Môi trường

2007

21

 Vệ sinh sinh tháivới tính ưu việt của nó và triển vọng ở Việt Nam

Tuyển tập Bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững. Hội BVTN&MT VN. NXB KH&KT

2008

22

Kế hoạch Quản lý Môi trường cấp huyện tại Việt Nam

Sách”Cơ sở lý luận, các công cụ và thực tiễn trong lập kế hoạch và quản lý môi trường tại Việt Nam” của tập thể nhiều tác giả do ĐH Nông nghiệp chủ trì

 

2010

23

Môi trường Khu công nghiệp, chế xuất

Sách Môi trường và Trách nhiệm của Cộng đồng. Nhiều tác giả, NXB Thông tin

2009

24

Chương 15 -Phát triển Cảng trong Quy hoạch Môi trường và Phát triển bền vững.

Giáo trình Quy hoạch Cảng-Chủ biên PGS TS Phạm Văn GiápNXB Xây dựng

2010

3. Số Công trình đã được áp dụng trong thực tiễn

TT

Tên công trình

Quy mô và địa chỉ áp dụng

Năm áp dụng

1

Nghiên cứu thiết kế trạm XLNT, áp dụng công nghệ mới

CS 2500 m3/ngđ, khu vực Vườn Đào-Bãi Cháy TP Hạ Long

1998

2

Nghiên cứu mô hình XLNT tại chỗ

5-50 m3/ngđ

2000-2002

3

Nghiên cứu công nghệ XLCTR hữu cơ khu du lịch Bãi Cháy

Chương trình kinh tế chất thải do Canada tài trợ

2000-2005

4

Nghiên cứu XL chất thải, BVMT khu vực ven sông

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

2005-2006

4.Số bài báo đã  đăng

 

Đã viết và đăng khoảng 55 bài báo khoa học

Đăng tải trên các tạp chí: Thông tin khoa học, Khoa học Kỹthuật,Tạp chí KH của các trường ĐH, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Cấp Thoát nước, Tạp chí Bảo vệ Môi trường.

1990 - 2015

PHẦN 5: QUÁ TRÌNH THAM GIA ĐÀO TẠO

1. Các cơ sở đã tham gia đào tạo:

- Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến Trúc.

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia, Trường Đại học Thủy Lợi

- Viện/Cơ quan: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc Gia

2. Đã tham gia hướng dẫn luận văn/ luận án:

2.1. Học viên tốt nghiệp Đại học (viết theo trình tự sau):

Đã hướng dẫn tốt nghiệp cho khoảng 150 kỹ sư , trong đó nhiều người đã giữ những chức vụ giám đốc, phó giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường tại các tỉnh hay các Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,…, điển hình là anh Trịnh Đình Dũng, Ủy viện BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện nay.

2.2. Học viên tốt nghiệp Thạc Sỹ

Đã hướng dẫn luận văn tôt nghiệp cho khoảng  45  luận văn thạc sỹ trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến nay, trong đó có nhiều người giữ chức vụ trong các ngành thuộc các Bộ và địa phương. …..

2.3. Học viên tốt nghiệp Tiến Sỹ

Đã hướng dẫn 12 tiến sỹ đã vảo vệ thành công luận án, trong đó 10 người là hướng dẫn chính và 2 người là hướng dẫn phụ, có người đã thành giáo sư hay Phó giáo sư. Hiện đang hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.

 TT

Họ và tên

Tên đề tài

Năm /Nơi

bảo vệ

Hướng dẫn chính, phụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Dung

Nghiên cứu xử lý nước ngầm nồng độ sắt thấp bằng phương pháp bão hòa ôxy trong lòng đất

1995

Đại học

Xây dựng

Chính

Đã PGS

2

Nguyễn Thị Kim Thái

Xử lý bã thải từ công nghiệp chế biến tinh bột bằng phương pháp kỵ khí trong điều kiện khí hậu Việt Nam

1996

Đại học

Xây dựng

Chính

Đã PGS, GS

3

Ứng Quốc Dũng

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định lưu lượng nước mưa tính toán khi thiết kế hệ thống thoát nước cho các đô thị Việt Nam

1996

Đại học

Xây dựng

Chính

Đã PGS, Phó Hiệu trưởng

4

Nguyễn Văn Tín

Nghiên cứu khử sắt trong nước ngầm Hà Nội bằng vật liệu lọc nổi

1998

Đại học

Xây dựng

Chính

Đã PGS

5

Lê Thị Hiền Thảo

Nghiên cứu quá trình sinh học và ô nhiễm nước ở một số hồ Hà Nội

1999

 Đại học KHTN

Phụ

Đã PGS

6

Đặng Xuận Hiển

Nghiên cứu phân tích, mô phỏng sinh thái-chất lượng nước phục vụ sử dụng hợp lý nguồn nước sông

2000

Đại học

Xây dựng

Chính

Đã PGS

7

Trần Văn Quang

Nghiên cứu xây dựng mô hình chất lượng nước sông Hương theo chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học

2004

Đại học

Xây dựng

Chính

Chủ nhiệm Khoa MT

ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

8

Cù Huy Đấu

Nghiên cứu Quản lý chất thải và quy hoạch môi trường bệnh viện ở Việt Nam (Lấy bệnh viện Bạch Mai  TP. Hà Nội làm ví dụ)

2004

Đại học

Kiến Trúc Hà Nội

Chính

Đã PGS

9

Trần Minh Chí

Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh học kỵ khí UASB ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot

2005

Viện MT và Tài nguyên ĐHQGTPHCM

Đồng

Hướng dẫn

Đại tá Viện trưởng

10

Nguyễn Đức Toàn

Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm soát chất lượng nước của các hồ đô thị thuộc đồng bằng sông Hồng

2005

Đại học

Xây dựng

Chính

GĐ Trung tâm Công nghệ Môi trường

11

Nguyễn Thị Kim Thư

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của bể tự hoại và đề xuất các mô hình áp dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam

2012

Đại học

Xây dựng

Chính

Công ty Hapro

12

Nghiêm Vân Khanh

Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học cấp khí tự nhiên trong điều kiện Việt Nam

2012

Đại học

Xây dựng

Phụ

TS ĐH Kiến trúc Hà Nội

 

PHẦN 6: KHEN THƯỞNG

- Năm 2006 được Nhà Nước phong tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ký.

- Năm 2006 được Nhà Nước phong tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng Nhì, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ký.

- Năm 2000 được Nhà Nước tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng Ba, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương ký.

- Năm 2010 được Bộ KH-CN và Liên Hiệp các Hội KH và Kỹ Thuật Việt Nam tặng Bằng Khen, Bộ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Văn Phong và Q.Chủ tịch Hồ Uy Liêm ký

- Năm 2007 được Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp Cấp Thoát Nước

- Năm 2004 được Bộ KHCN tặng Huy Chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công Nghệ

- Năm 2002 được Bộ Xây tặng danh hiệu Vì sự nghiệp Xây dựng

- Năm 2002 được Bộ KHCNMT tặng giải thưởng Môi trường.

- Năm 2000 được Nhà Nước phong tặng danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú.

- Năm 1996 được Bộ GDDT tặng danh hiệu Vì sự nghiệp Giáo dục đào tạo.

- Năm 1994 được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ số 649/TTg ngày 29-8-1994.

- Năm 1991 được bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt nam.

- Được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến Chống Mỹ Cứu nước hạng 3 năm 1985.

- Nhiều lần được khen thưởng cấp Bộ, Công đoàn ngành và thành phố.

- Số năm đạt danh hiệu giáo viên dậy giỏi :    25  năm.

- Số năm đạt danh hiệu CSTĐ: 20 năm (14 năm liên tục từ 1987- 1993 và 1995-1998- 2002)

- Một số lần được nhà trường khen thưởng về công tác viết giáo trình, công tác đào tạo SĐH

- Nhiều lần được khen thưởng cấp Bộ, Công đoàn ngành và thành phố.

PHẦN 7. TỰ TRUYỆN, TỰ BẠCH, HỒI TƯỞNG

Đúng là học nữa, học mãi. Tôi có dịp tiếp cận các khoá học chuyên môn khác mang tính liên ngành. Thế mà lúc nào cũng cứ cảm thấy thiếu nhiều kiến thức.

            Nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại, thời gian cuộc đời có hạn, muốn cũng chẳng được. Miễn sao nhận làm công việc gì thì hãy làm hết phận sự, dù khó mấy cũng phải làm. Hãy đến nơi, dến chốn. đừng để người đời chê trách. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy. “Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, quyết chí ắt làm nên” và bản thân mènh cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc.

Tuy nhiên bản thân tôi được như ngày nay là nhờ ơn truyền thống gia đình, chế độ và sự nỗ lực bản thân mà tôi phải đời đời ghi nhớ