Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE

Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE

28-11-2016
Đào tạo đại học, sau đại học, tập huấn

Ngày 10/11/2016, trung tâm Multi Language và Bộ môn Cấp thoát nước - Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng...

Cơ hội dành cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đi trao đổi, thực tập tại Công ty JFE Engineering Corporation, Nhật Bản năm 2016.

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng đã có sự hợp tác chặt chẽ với Công ty JFE Engineering Cor...

Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước

Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước

07-08-2015
Đào tạo đại học, sau đại học, tập huấn

Thông tin chi tiết về cấu trúc, khối lượng kiến thức khi theo học ngành và các vấn đề liên quan

NGÀNH ĐÀO TẠO: CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh; cơ hội có việc làm thu nhập cao trong lĩ...

Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)

Cảm nhận của một số bạn học viên trong 150 sinh siên ưu tú của chương trình Kỹ sư môi trường chất lượng cao (MNE). Bài viết có giá...