CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng được thành lập vào năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và thi công các công trình...

Tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật nước – môi trường nước làm việc tại Hà Nội.

Công ty cổ phần công nghệ wateco

MỘT ÁNH NHÌN VỀ AN NINH NGUỒN NƯỚC

MỘT ÁNH NHÌN VỀ AN NINH NGUỒN NƯỚC

08-05-2021
Cựu SV & DN Ngành nước

PGS, TS Nguyễn Hồng Tiến, thành viên Hội Quy hoạch phát triển Ðô thị Việt Nam, đã đưa ra hiện trạng nguồn nước Việt Nam và những g...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG NƯỚC  CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SỐ 1

Công ty Cổ phần Khoa học Công Nghệ Xây dựng số 1 là một danh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: - Tổng thầu Xây dựng, - Dân dụng...