Công bố 28 Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước

Công bố 28 Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2019
Tin tức

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng Giáo sư liên Ngành Xây dựng - Kiến trúc, GS.TS Nguyễn Việt Anh - Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa KTMT, Trường ĐHXD được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. 

Ngày 14/6, danh sách 28 giáo sư của Ủy ban Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 được công bố. Những giáo sư này đồng thời làm Chủ tịch của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 đến 15 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Tổng số thành viên của 28 hội đồng là 276 người, trong đó, số thành viên có chức danh giáo sư là 256 người, số còn lại là phó giáo sư.

Dưới đây là danh sách 28 ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

 

Công bố thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước
Công bố thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước - 1
Công bố thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước - 2
Công bố thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước - 3

>>Xem danh sách thành viên 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành

Ngày 31/8, Thủ tướng ban hành quyết định số 37 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong đó, Hội đồng giáo sư nhà nước tổ chức hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng giáo sư cơ sở và các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành là bộ phận chuyên môn của Hội đồng giáo sư nhà nước, giúp Hội đồng giáo sư nhà nước xác định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu của ứng viên theo từng chuyên ngành.

Các cơ sở giáo dục đại học sẽ thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở. Chủ tịch Hội đồng giáo sư cơ sở tổ chức thu nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trình lên các hội đồng cao hơn.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước.

Hội đồng Giáo sư liên Ngành Xây dựng - Kiến trúc, GS.TS. Nguyễn Việt Anh - Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng, đây là niềm vinh dự, tự hào của Ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng.

 

Nguồn: Theo vnxpress.net; Dương Tâm