CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM '30 NĂM THÀNH LẬP KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG & VIỆN KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG'

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM '30 NĂM THÀNH LẬP KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG & VIỆN KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG'

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
08-09-2019
Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM '30 NĂM THÀNH LẬP KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG & VIỆN KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG' Thời gian: 8h30 sáng Chủ nhật ngày 29/09/2019. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà G3, Trường Đại học Xây dựng - Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM
'30 NĂM THÀNH LẬP KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG & VIỆN KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG'

Kính mời: Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên & cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Môi trường trường Đại học Xây dựng.
Tới dự Chương trình lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa KTMT và Viện Khoa học & KTMT.
Thời gian: 8h30 sáng Chủ nhật ngày 29/09/2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà G3, Trường Đại học Xây dựng - Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.