Thông báo tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021 – NUCE-InTech 2021

Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên 2021 (NUCE-InTech 2021)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2020

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2020

07-09-2020
Các đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 07/08/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đề x...