Tuyển sinh : Kỹ sư ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh (MNE)

Chương trình chất lượng cao được xây dựng dựa trên các thế mạnh của Khoa Kỹ thuật Môi trường, đó là đội ngũ giảng viên giỏi chuyên...

Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Các Năm Của Đại Học Xây Dựng

Thông tin về điểm chuẩn trúng tuyển các năm của trường đại học Xây Dựng

GIỚI THIỆU NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Học đại học ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước: cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt v...

MNE: ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh

Kể từ năm học 2012 - 2013, trường Đại học Xây dựng có chủ trương mở Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Cấp thoát nước...