INVITATION LETTER FOR THE 9th INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IFGTM 2019)

INVITATION LETTER FOR THE 9th INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IFGTM 2019)

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
06-09-2019
Tin tức

THE 9th INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IFGTM 2019) Thời gian: 7h30 – 18h00, Thứ Bảy ngày 28/09/2019. Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng số 55 đường Giải phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.