Thạc sỹ, Giảng viên Trần Hoài Sơn

Thạc sỹ, Giảng viên Trần Hoài Sơn

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
14-06-2020
Thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước

Họ tên

ThS Trần Hoài Sơn

Cơ quan

Bộ môn Cấp thoát nước

Chức vụ

 

Điện thoại

0983317087

Email

sonth@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

 • Thạc sỹ: từ năm – đến năm, Đại học 2011 - 2013
 • Đại học: từ năm – đến năm, Đại học 2005 - 2010

Giảng dạy

Các môn học:

 • Môn học Cấp nước dân dụng và công nghiệp
 • Môn học Máy thủy lực
 • Môn học Cấp nước đô thị
 • Môn học Cấp thoát nước

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước cấp và nước thải.
 • Nghiên cứu thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa bền vững cho cộng đồng.
 • Nghiên cứu xử lý kim loại nặng, chất hữu cơ trong nước, ứng dụng vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng.
 • …………

Công bố khoa học

 • Tran Hoai Son, Tran Duc Minh Hai, Tran Thi Viet Nga, Yugo Isobe, Ken Kawamoto. Landfill Leachate Characterization in Hanoi City. The 10th Asia - Pacific Landfill Symposium, 2018.
 • H. T. T. Dang, H. D. Tran, S. H. Tran, M. Sasakawa and R. M. Narbaitz. Treatment and reuse of coalmine wastewater in Vietnam: application of microfiltration. Water Quality Research Journal. Vol 53/ issue 2/ May 2018.
 • Nguyễn Lan Hương; Nguyễn Việt Anh, Đặng Thanh Huyền;  Trần Hoài Sơn; Đinh Viết Cường. Optimization to water supply system design and operation scheme in high rise buildings. Journal of Science and Technology in Civil Engineering, ISSN 1859-2996. Vol.12.No.3, 4 - 2018.
 • Trần Thành Trung, Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn và các cộng sư. Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ làm thoáng cải tiến - lọc cao tải không dùng hóa chất CHEMILES để xử lý đồng thời Sắt, Mangan và Amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội. Tạp chí Cấp thoát nước số 4(102) ISSN 1859-3623, 2015.
 • Trần Hoài Sơn, Đặng Thanh Huyền, Trần Hoàng Anh, Trần Đức Hạ. Nghiên cứu ứng dụng màng vi lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than cho mục đích tái sử dụng. Tạp chí KHCN Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 20, T9/2014.
 • Trần Đức Hạ, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn. Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu cho quá trình xử lý nước thải hầm lò tại mỏ than Mạo Khê. Tạp chí KHCN Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996, số 18, 2014.
 • Trần Thị Việt Nga, Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ. Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học kết hợp màng vi lọc. Tạp chí KHCN Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 13, 2012.
 • Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Thị Việt Nga. Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt. Tạp chí Cấp thoát nước, Số 1+2/2012. ISSN 1859-3623, 2012.
 • Tran Thi Viet Nga, Hoai Son Tran. The application of A/O-MBR system for domestic wastewater treatment in Hanoi. . J. Viet. Env. 1(1):19-24, 2011.
 • Trần Thị Việt Nga, Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ. Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học kết hợp màng vi lọc. Tạp chí KHCN Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996, 11/2011.