Ngày Nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày Nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

Đăng bởi: BM Cấp thoát nước
26-03-2019
Tin tức

Ngày Nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

                                                                                                                        

http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tintuchangngay/PublishingImages/ngay%20nuoc%20tg.jpg

 

Ủy ban Nước Liên hiệp quốc (UN-Water) vừa công bố chủ đề cho Ngày nước thế giới (22/3) năm nay là “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

​Chủ đề này nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của bạn”.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2019 hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước bằng cách giải quyết những lý do tại sao rất nhiều người "bị bỏ lại phía sau" - không có nước sạch. Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới 2019: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bao gồm: Nước cho phụ nữ; Nước cho nơi làm việc, sản xuất; Nước cho nông thôn; Nước cho người tị nạn; Nước cho các bà mẹ; Nước cho trẻ em; Nước cho học sinh, sinh viên; Nước cho những người bản địa, thiểu số; Nước cho người khuyết tật; Nước cho cộng đồng của những người đồng tính…

Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng - điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tintuchangngay/PublishingImages/ngay%20nuoc2019.jpg
Ngày Nước thế giới 2019 hướng sự quan tâm vào việc đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch của người dân​

Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững thì mục tiêu số 6 (SDG6) là Nước sạch và vệ sinh. Điều này có nghĩa là không để ai bị "bỏ lại phía sau" trong tiến trình toàn thế giới hướng đến các mục tiêu cụ thể về nước.

Nhưng trên thực tế, hiện nay, vẫn còn hàng tỷ người chưa được tiếp cận với nguồn nước sử dụng an toàn, trong đó có các hộ gia đình, trường học, nơi làm việc, trang trại và nhà máy đang vật lộn để tồn tại và phát triển. 

Việc thiếu nước sạch có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người bản địa, thiểu số, người khuyết tật và nhiều người khác… ​