ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC NĂM 2019 - 2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC NĂM 2019 - 2020
Năm 2019, Ngành Cấp thoát nước- Môi trường nước tuyển sinh 100 chỉ tiêu với 4 Tổ hợp môn xét tuyển: Tổ hợp 1: A00: Toán, Vật lý, Hóa học; Tổ hợp 2: A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Tổ hợp 3: B00: Toán, Hóa học, Sinh học; Tổ hợp 4: D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.
THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Học đại học ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước: cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh; cơ hội có việc làm thu nhập cao trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật môi trường – lĩnh vực có nhu cầu nhân lực rất lớn và được xã hội đặc biệt quan tâm. Kỹ sư ngành CTN-MTN, Trường ĐHXD hầu hết được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp và được đánh giá rất cao.
Giới thiệu về Ngành Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng
Giới thiệu về Ngành Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng
Ngành đào tạo CẤP THOÁT NƯỚC Mã ngành 7580213_01 Hình thức đào tạo Đại học chính quy Thời gian đào tạo 4.5 năm