ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Tuyển sinh

Giới thiệu về Ngành Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng
Giới thiệu về Ngành Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng
Ngành đào tạo CẤP THOÁT NƯỚC Mã ngành 7580213_01 Hình thức đào tạo Đại học chính quy Thời gian đào tạo 4.5 năm
8 bước đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học 2016
8 bước đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học 2016
Bộ GD&ĐT vừa đưa ra hướng dẫn các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học 2016. Theo đó, có 8 bước đăng ký xét tuyển trực tuyến.