ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thư viện ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

Giới thiệu Sách : cấp thoát nước

GIới thiệu về quyển sách " cấp thoát nước " . cuốn sách không thể thiếu cho sinh viên theo học ngành môi trường nước

Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

Giới thiệu sách : Xử lý nước thải đô thị

Xử Lý Nước Thải Đô Thị - Nxb KHKT ( tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ). Nội dung chính trong cuốn sách là các vấn đề về số lượng, thành phần các loại nước thải đô thị, lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý v...