ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Khóa tập huấn - đào tạo ngắn hạn

Tuyển chọn giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên tham dự đợt tham quan thực tập tại một số nước Châu Âu trong khuôn khổ dự án SAUNAC

Tuyển chọn giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên tham dự đợt tham quan thực tập tại một số nước Châu Âu trong khuôn khổ dự án SAUNAC

Tuyển chọn giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên tham dự đợt tham quan thực tập tại một số nước Châu Âu trong khuôn khổ dự án SAUNAC

Cơ hội dành cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đi trao đổi, thực tập tại Công ty JFE Engineering Corporation, Nhật Bản năm 2016.

Cơ hội dành cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đi trao đổi, thực tập tại Công ty JFE Engineering Corporation, Nhật Bản năm 2016.

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng đã có sự hợp tác chặt chẽ với Công ty JFE Engineering Corporation (trực thuộc tập đoàn JFE-JFE Group), JFE Engineering Corporat...