ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC - KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ TẬP ĐOÀN JFE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC - KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ TẬP ĐOÀN JFE

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHXD đã có sự hợp tác chặt chẽ với Công ty JFE Engineering Corporation (trực thuộc tập đoàn JFE-JFE Group), JFE Engineering Corporation là một c...

Chương trình tham quan thực tập của sinh viên trường Đại học Xây Dựng – Khoa Kỹ Thuật Môi Trường tại Công ty JFE Engineering  - Tập đoàn JFE (Nhật Bản) Tháng 7 năm 2015

Chương trình tham quan thực tập của sinh viên trường Đại học Xây Dựng – Khoa Kỹ Thuật Môi Trường tại Công ty JFE Engineering - Tập đoàn JFE (Nhật Bản) Tháng 7 năm 2015

Công ty JFE Engineering – Tập đoàn JFE là một trong những công ty đứng đầu về lĩnh vực môi trường tại Nhật Bản và trên thế giới. Tại Việt Nam và trên thế giới, công ty đã có rất nhiều dự án lớn như: C...