ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông tin tuyển dụng Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiệt bị Công nghiệp Hà Đô

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông tin tuyển dụng Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiệt bị Công nghiệp Hà Đô

Thông tin tuyển dụng Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiệt bị Công nghiệp Hà Đô

Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiệt bị Công nghiệp Hà Đô cần tuyển 03 Kỹ sư Cấp thoát nước.
Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiệt bị Công nghiệp Hà Đô  cần tuyển kỹ sư Cấp thoát nước đã ra trường hoặc chuẩn bị ra trường ứng tuyển vào Công ty như sau:
- Vị trí tuyển dụng: 03 KS cấp thoát nước.
- Kinh nghiệp làm việc:  Đã có kinh nghiệp làm việc thực tế liên quan đến lĩnh vực MEP - nếu Sinh viên mới ra trường sẻ được đào tạo kèm cặp thực tế tại công trường.
- Người liên hệ: Cao Dũng - ĐT: 0868991198/ Ngọc - ĐT: 038633428
 
Trân Trọng./.
 
Cao Văn Dũng 
TP Hành chính - Nhân sự
ĐT: 0868 991 189/0988 988 736

Bài viết liên quan