ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Đào tạo đại học, sau đại học, tập huấn

Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE
Sinh hoạt thường kỳ CLB Tiếng Anh dành cho khối MNE
Ngày 10/11/2016, trung tâm Multi Language và Bộ môn Cấp thoát nước - Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt, giao lưu và trao đổi kiến thức Tiếng Anh giữa sinh viên các lớp 59MNE, 60MNE, 61MNE – là các lớp chuyên ngành Cấp thoát nước được đào tạo bằng Tiếng Anh. Buổi sinh hoạt đầy bổ ích này do.
Cơ hội dành cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đi trao đổi, thực tập tại Công ty JFE Engineering Corporation, Nhật Bản năm 2016.
Cơ hội dành cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đi trao đổi, thực tập tại Công ty JFE Engineering Corporation, Nhật Bản năm 2016.
Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng đã có sự hợp tác chặt chẽ với Công ty JFE Engineering Corporation (trực thuộc tập đoàn JFE-JFE Group), JFE Engineering Corporation là một công ty lớn của Nhật Bản đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới, các giải pháp về năng lượng và bảo vệ môi trường
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG NƯỚC
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cách thực hiện một đồ án thiết kế tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối ngành CTN-MTN
Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước
Chương trình khung đào tạo sinh viên ngành Cấp thoát nước
Thông tin chi tiết về cấu trúc, khối lượng kiến thức khi theo học ngành và các vấn đề liên quan
NGÀNH ĐÀO TẠO: CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh; cơ hội có việc làm thu nhập cao trong lĩnh vực Môi trường nước. Cử nhân hầu hết được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp và được đánh giá rất cao.
Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)
Cảm nhận về Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa kỹ thuật Môi trường, đại học Xây dựng (MNE)
Cảm nhận của một số bạn học viên trong 150 sinh siên ưu tú của chương trình Kỹ sư môi trường chất lượng cao (MNE). Bài viết có giá trị tham khảo tốt cho các bạn muốn tìm hiểu về khoa môi trường nước