ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  • Tin mới

    của Bộ môn Cấp thoát nước

  • Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng về thăm Bộ môn Cấp thoát nước

    Bộ môn Cấp thoát nước

  • Các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế &

    chuyển giao công nghệ

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Hơn 50 năm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường nước, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Xây dựng: Bộ môn Cấp thoát nước có 28 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Nhà g...
Xem thêm
Những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học, các khóa tập huấn ngắn hạn của BM Cấp thoát nước
Xem thêm
Thông tin tuyển sinh ngành Câp thoát nước - Môi trường nước, ngành nghề đang nhận được mối quan tâm lớn ở Việt Nam và Thế giới
Xem thêm

Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

Đề tài nghiên cứu của khoa về công nghệ màng lọc nano, ứng dụng cho các vùng ven biển Việt Nam

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ANAMMOX

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ANAMMOX

Khái quát qua về công nghệ ANAMMOX, 1 công nghệ mới trong xử lý môi trường

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐÁ JARIKKO

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐÁ JARIKKO

Công nghệ đá Jarikko với ưu điểm về chi phí đầu tư và vận hành. Sản phẩm dễ sử dụng và được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ phù hợp với các nước đang phát triển.

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THAN HOẠT TÍNH CẢI TIẾN ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THAN HOẠT TÍNH CẢI TIẾN ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI

Bài viết giới thiệu về một công trình khoa học của nhóm các tác giả TS. Đặng Thị Thanh Huyền, ThS. Trần Hoài Sơn, CN. Nguyễn Thuý Liên trong việc thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ than hoạt tính c...